Leeftijdsgrens prostitutie 21

De minimumleeftijd voor vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie wordt mogelijk verhoogd van 18 naar 21 jaar. Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) overweegt dat op te nemen in een nieuwe prostitutiewet. Dat zei hij woensdag tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in de Tweede Kamer. Verhoging van de minimumleeftijd past in een pakket maatregelen om wantoestanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Justitie wil de vergunningsplicht voor aanbieders van seksuele diensten uitbreiden en een straatverbod voor pooiers mogelijk maken. De Tweede Kamer is niet unaniem voor verhoging van de minimumleeftijd. PvdA, GroenLinks en de VVD zijn terughoudend. Volgens Kamerlid Arib (PvdA) werkt het overgrote deel van de vrouwen onvrijwillig in de prostitutie, maar betreft het grotendeels meerderjarigen. GroenLinks vreest voor het „ondergronds” gaan van jonge vrouwen als de minimumleeftijd wordt verhoogd. (NRC)