James Tobin nam geen afstand van de Tobintax

Onder de kop ‘Hé, daar hebben we Tobin weer’ (NRC Handelsblad, 30 oktober), maakt Roel Jansen zich vrolijk over het feit dat de SP het voorstel van de voormalige Nobelprijswinnaar James Tobin voor een belasting op valutatransacties (de zogeheten Tobintax) naar voren brengt als een van de maatregelen om het op hol geslagen financiële systeem te hervormen. En ja hoor, daar hebben we het verhaal weer dat Tobin zelf, zoals Jansen treffend opmerkt, voor zijn dood in 2002, afstand hiervan zou hebben gedaan. Wat de toen 83-jarige Tobin indertijd gezegd heeft, in antwoord op een vraag of hij dacht dat zijn tax ooit gerealiseerd zal worden, was dat hij vreesde dat zijn voorstel geen kans maakte omdat degenen die in de internationale financiële wereld de dienst uitmaken ertegen zijn. Dat is natuurlijk iets heel anders dan het er afstand van nemen.

De opmerking van Jansen dat bij vorige crises dit voorstel door economen nooit als een serieuze optie werd gezien, lijkt me in het licht van de huidige crisis eerder een aanbeveling voor een Tobintax dan een argument ertegen.

    • Willem Bos