Hof: Nederland had wel roetfilters mogen eisen

De Europese Commissie is in 2006 in de fout gegaan bij haar weigering om Nederland toestemming te geven roetfilters voor nieuwe dieselauto’s eerder verplicht te stellen dan in de rest van de Europese Unie. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg gisteren bepaald.

Den Haag juicht het oordeel toe. „Het Hof erkent dat nationaal strengere milieumaatregelen gerechtvaardigd kunnen zijn dan in Europees verband is overeengekomen”, aldus de woordvoerder van VROM (milieu).De EU-landen kwamen eind 2005 overeen roetfilters in dieselauto’s verplicht te stellen om de uitstoot van schadelijke fijnstof terug te dringen.

Nederland wilde die maatregel anderhalf jaar eerder invoeren, maar kreeg daarvoor van Brussel geen toestemming, omdat dan de eerlijke concurrentie op de Europese automarkt ontoelaatbaar zou worden verstoord. De producenten zouden apart voor de Nederlandse markt auto’s eerder met roetfilters moeten uitrusten. Het beroep dat Nederland aantekende tegen die weigering, werd vorig jaar door het Gerecht van Eerste Aanleg (onderdeel van het EU-hof van Justitie) verworpen, maar in hoger beroep alsnog gehonoreerd.

De praktische betekenis van deze uitspraak voor de roetfilterruzie tussen Nederland en de Commissie is niet groot. Door de duur van het juridische gevecht (ruim tweeënhalf jaar) kan van vooroplopen geen sprake meer zijn. Met ingang van komend jaar moeten nieuwe dieselauto’s (personenauto’s en kleine bestelwagens) in alle EU-landen zijn voorzien van roetfilters.

Om principiële redenen is de uitspraak wel van belang. Het Hof erkent namelijk dat Nederland „een specifiek probleem” heeft bij de naleving van de Europese richtlijn over luchtkwaliteit. Op grond van die specifieke situatie mocht Nederland een uitzondering claimen. Volgens het Hof heeft de Commissie bij haar verbod uit 2006 om roetfilters in Nederland eerder verplicht te stellen dan in de andere EU-landen „niet naar behoren rekening gehouden met alle relevante gegevens”.

Lees het arrest over de roetfilters via nrc.nl/europa