Heintje

Misschien inderdaad maar beter dat Elsbeth Etty niet meedoet aan een leesclub (Boeken 31.10.08), als zij die boeken tenminste net zo slecht leest als – notabene – het eerste boek dat van haarzelf was: Met Heintje in de hockeyclub van Jaap ter Haar. Nergens in dit boek komt namelijk de passage voor waar zij zo hard om moest lachen: Heintje die blind zou zijn geworden van een hockeybal tegen zijn hoofd.

Wat er nog het meest in de buurt komt is de ‘hartruising’ (p.100) die maakt dat Heintje niet meer zo hard kan lopen, maar nog wel kan keepen, wat hij natuurlijk voortreffelijk doet. En zeuren over zijn (voorbijgaande) hartgebrek doet Heintje natuurlijk niet. Waarschijnlijk is Elsbeth Etty ten prooi gevallen aan het interessante fenomeen van herinneringsvervalsing. De jaren-50-saamhorigheid is haar een gruwel, dat is duidelijk. Jammer, want Met Heintje naar Parijs was ook een mieters boek...

    • Paul van Woerden