Damien Hirst

Diamonds are forever....of toch niet?

Er wordt heel wat afgeschreven over de met diamanten bezette schedel van Damien Hirst (Cultureel Supplement, 31 oktober). De opwinding concentreert zich op de miljoenenwaarde en het prachtige geglinster, de blingbling.

Voor zover bekend is diamant het hardste natuurlijke materiaal. Minder bekend is dat diamanten vergankelijk zijn. Diamant is een mineraal, en wel het enige mineraal dat uit slechts één element bestaat: koolstof. Bij zeer hoge temperaturen, zoals bij brand, kunnen diamanten verbranden. Ze veranderen dan in een andere vorm van koolstof, namelijk grafiet. De Franse scheikundige Lavoisier toonde al in 1772 aan dat met een groot brandglas diamanten brandbaar zijn.

Zo kan dus het werk For the Love of God van Hirst beschouwd worden als het ultieme vanitaskunstwerk: achter de betoverende schittering van de duizenden kostbare diamanten schuilt de duistere dreiging van hun vergankelijkheid. ‘Gedenk mens, dat ge stof zijt, en tot stof zult wederkeren’, kan worden uitgebreid met: ‘Gedenk mens, dat niet alleen gij tot stof zult wederkeren, maar ook de diamanten, die u verblinden, tot stof kunnen vergaan.’

    • Louis Knibbeler