Verhagen: situatie Roma moet beter

Den Haag, 6 nov. De situatie van de naar schatting 8 tot 10 miljoen Roma in de Europese Unie ”moet ingrijpend worden verbeterd”. Daarvoor moet niet alleen de EU, maar moeten lidstaten ook zelf maatregelen nemen en die ook echt uitvoeren. Dat zei minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) vandaag in Den Haag, waar hij de 26e bijeenkomst van de Roma-expertgroep van de Raad van Europa opende. Met Roma worden Roma, Sinti en verwante bevolkingsgroepen bedoeld. In Nederland leven naar schatting vijf- tot tienduizend Roma. Verhagen wees op schokkende gegevens over de Roma. In Bulgarije leeft 84 procent van hen onder de armoedegrens, in Roemenië 88 procent en in Hongarije zelfs 91 procent.