Steun voor de economie in Duitsland

De Duitse regering wil met een pakket economische maatregelen de inzakkende conjunctuur steunen. In twee jaar tijd moeten voor in totaal 50 miljard euro een miljoen banen in Duitsland worden veiliggesteld.

Het kabinet van bondskanselier Angela Merkel besloot gisteren tot snelle invoering van dit zogeheten conjunctuurprogramma. De maatregelen moeten nog door de Bondsdag, het Duitse parlement, worden goedgekeurd. Het conjunctuurprogramma is bedoeld om de gevolgen van de kredietcrisis – het teruglopen van investeringen, het afnemen van consumptie, de stijging van werkloosheid – te bestrijden.

Belangrijk onderdeel van de maatregelen is een financieringsregeling ter waarde van 15 miljard euro, waarmee de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf moet worden gegarandeerd. Maar er komt ook geld vrij voor verbetering van de infrastructuur en voor de sanering van verouderde gebouwen. Door het tijdelijk schrappen van bepaalde belastingmaatregelen op auto’s kan de Duitse automobielindustrie een impuls krijgen.

De Duitse minister van Financiën, Peer Steinbrück, zei gisteren dat de maatregelen weliswaar niets veranderen aan de wereldwijd teruglopende conjunctuur, maar dat ze wel arbeidsplaatsen in Duitsland kunnen beschermen. Minister Michael Glos van Economische Zaken zei dat met het programma „een kredietklem” op de economie wordt voorkomen.

Tegenover de uitgaven van het conjunctuurprogramma staan geen inkomsten: de staat moet de maatregelen betalen. Terwijl Steinbrück, net als voor de kredietcrisis, blijft streven naar een schuldenvrije begroting. Maar het streefjaar 2011 zal door de extra uitgaven niet worden gehaald. Een ander jaar noemde hij niet.

De reacties op de economische maatregelen van de Duitse regering lopen uiteen. Guido Westerwelle, fractieleider van de liberale FDP in de Bondsdag, noemde het conjunctuurprogramma „lapwerk zonder plan en zonder concept”.

Topeconoom Hans-Werner Sinn van het Ifo-instituut in München, een gezaghebbende economische denktank , zegt in een interview met deze krant dat zaterdag verschijnt, dat de conjunctuurmaatregelen te vroeg komen. Hij noemt ze „een strovuur”. En waarom, zo vraagt Sinn zich af, „moet ik mijn stro nu verbranden, terwijl het nog goed gaat en ik de warmte dadelijk misschien veel harder nodig heb?”