Pesticide atrazine slechte bestrijder

Rotterdam. Het buiten Europa veel gebruikte bestrijdingsmiddel atrazine is schadelijk voor kikkers, want ze krijgen er meer parasieten van. Dat concluderen Amerikaanse biologen in Nature. Ze baseren dat op metingen aan de kikker Rana pipiens die algemeen voorkomt in de VS. De EU verbood atrazine in 2004, maar elders behoort het tot de populairste bestrijdingsmiddelen. Uit de veldproeven blijkt dat hoe meer atrazine er in het moeras zit, des te minder kikkers er leven. Verdere tests wezen erop dat de kikkers door atrazine meer last kregen van parasitaire wormen.