Leeftijd prostitutie mogelijk omhoog

De minimumleeftijd voor vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie wordt mogelijk verhoogd van 18 naar 21 jaar. Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) overweegt dat op te nemen in een nieuwe prostitutiewet. De minister zei dat gisteren tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in de Tweede Kamer.

Verhoging van de minimumleeftijd past in een pakket maatregelen om wantoestanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Justitie wil de vergunningsplicht voor aanbieders van seksuele diensten uitbreiden en een straatverbod voor pooiers mogelijk maken.

De Tweede Kamer is niet unaniem voor verhoging van de minimumleeftijd, zo bleek gisteren in reactie op een pleidooi van het CDA’er Van Haersma Buma. Misstanden in die sector, waaronder gedwongen prostitutie, kunnen makkelijker worden aangepakt als de leeftijdsgrens wordt opgetrokken. „Dan zijn de vrouwen ouder en weerbaarder en hebben opleidingen afgemaakt.” Volgens Van Haersma Buma komt het nu voor dat er jonge vrouwen achter de ramen zitten „die op school worden opgewacht. Als agenten vragen of zij daar vrijwillig zitten, wordt bevestigend beantwoord. Maar het gaat soms om meisjes met een laag IQ of met borderline”.

PvdA, GroenLinks en de VVD zijn terughoudend. Volgens Kamerlid Arib (PvdA) werkt het overgrote deel van de vrouwen onvrijwillig in de prostitutie, maar betreft het grotendeels meerderjarigen. „Ze zijn meestal in de dertig of de veertig, je kunt dus net zo goed zeggen dat ze minimaal veertig moeten zijn.” GroenLinks vreest voor het „ondergronds” gaan van jonge vrouwen als de minimumleeftijd wordt verhoogd.