Kabinet werkt aan crisismaatregelen

Het kabinet en de sociale partners zetten zich schrap voor een economische recessie. Het kabinet werkt met werkgevers en werknemers aan ingrijpende maatregelen om een economische inzinking tegen te gaan. Premier Balkenende riep banken gisteravond op leningen te blijven verstrekken aan bedrijven en huishoudens, om te voorkomen dat de economie stilvalt.

„U kent mij als een sober man. Maar in deze situatie zeg ik: geld moet rollen”, aldus Balkenende gisteren op het jaardiner van werkgeverscentrale VNO-NCW. „Met alle overheidsgaranties die er nu liggen, is er geen enkele reden op uw kapitaal te gaan zitten.”

Het bedrijfsleven dringt er bij het kabinet op aan het makkelijker te maken werktijdverkorting aan te vragen. Daarmee wil het voorkomen dat werknemers ontslagen moeten worden en verloren gaan voor een bepaalde sector.

Werktijdverkorting, waarvoor bedrijven een vergunning van het ministerie van Sociale Zaken nodig hebben, is jarenlang onbespreekbaar geweest. Zo’n maatregel is alleen toegestaan in „crisissituaties”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. De noodregeling werd het laatst gebruikt tijdens de MKZ-crisis zeven jaar geleden. Werknemers komen dan tijdelijk in de WW terecht, maar zodra het economisch beter gaat kunnen ze terug naar hun oude werkgever. Zo wordt verhinderd dat vakbekwaam personeel voor sectoren verloren gaat.

De werkgevers zijn met het kabinet in gesprek over versoepeling van de regeling, waarbij de minister van Sociale Zaken en het bedrijfsleven de kosten voor de werkloosheidsregeling zouden delen. Inmiddels stijgt het aantal bedrijven dat een aanvraag voor werktijdverkorting heeft ingediend snel. Vorige week waren het er vijf, nu zijn het er vijftien. Bedrijven sturen op grote schaal tijdelijk personeel naar huis.

De plannen worden besproken in een werkgroep bij het ministerie van Economische Zaken, die bestaat uit minister Van der Hoeven (CDA) en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.