Hij heeft geen tijd, die is ziek en zij kan niet

Heel weinig Nederlandse bedrijven gaven antwoord op vragen over klimaat issues.

„Teleurstellend”, zegt de organisatie.

Het kunstmatige, palmvormige, eiland Jumeirah voor de kust van Dubai. Nederlandse bedrijven hielpen mee aan de aanleg, zo ook Fugro. De onderneming vulde de klimaatlijst van het Carbon Disclosure Project niet in omdat het lastig zou zijn om de uitstoot van broeikasgassen goed in kaart te brengen. Het aantal schepen, vliegtuigjes en trucks dat het bedrijf inzet, varieert door het jaar heen. Foto AP In this photo released by the Nakheel Development, construction goes on at Jumeira Palm Island in Dubai, United Arab Emirates. With 14,000 laborers toiling day and night, the first of Dubai's three palm-shaped islands is just four months away from its first residents moving in, the developer says. (AP Photo/Nakheel Development, HO) Associated Press

Allemaal hebben ze wel een reden. Verzekeraar SNS Reaal had geen tijd, maker van chipmachines ASMI vond het niet relevant, vastgoedbedrijf VastNed deed al zo veel andere dingen met klimaat.

Vijftig Nederlandse beursgenoteerde bedrijven kregen in februari voor het eerst een vragenlijst toegestuurd van het Carbon Disclosure Project, een mondiaal initiatief van bijna 400 institutionele beleggers (pensioenfondsen, banken) om meer inzicht te krijgen in de manier waarop beursgenoteerde bedrijven anticiperen op klimaatverandering.

Van de vijftig aangeschreven Nederlandse bedrijven deden er 24 niet mee, zo blijkt uit het rapport. Dat is bijna twee keer zoveel als het internationaal gemiddelde, zegt Rob van Tilburg van adviesbureau DHV, die een analyse uitvoerde op de resultaten. Negen bedrijven weigerden expliciet de lijst in te vullen, vijftien reageerden überhaupt niet.

Van Tilburg zegt verrast te zijn door de lage respons. Bij het project zijn belangrijke, invloedrijke beleggers aangesloten, zegt hij. „Zo’n verzoek leg je niet zo maar naast je neer.” Rob Lake, hoofd duurzaamheid van de Algemene Pensioen Groep (APG), noemt de uitslag „teleurstellend”.

APG is partner van het Carbon Disclosure Project, en heeft een beheerd vermogen van 195 miljard euro. Volgens Lake wordt klimaatverandering, en de manier waarop bedrijven daarmee omgaan, een steeds belangrijker parameter voor investeringen. Hij vindt het opvallend dat de respons juist zo laag was vanuit sectoren als technologie en vastgoed. Zij spelen in de klimaatproblematiek een significante rol. Gebouwen leveren een van de grootste bijdrages aan de CO2-uitstoot, zegt Lake. „Dan is het een reden tot zorg dat vastgoedbedrijven niet reageren.”

Gevraagd naar de reden waarom ze niet hebben meegedaan, antwoorden bedrijven zeer uiteenlopend. Industrieconcern Stork laat weten dat het sinds afgelopen februari niet meer beursgenoteerd is. ASM International beweert amper broeikasgassen uit te stoten bij de assemblage van chipmachines. Vastgoedbeheerder VastNed zegt al aan zoveel initiatieven mee te doen.

SNS Reaal heeft „eenvoudigweg geen tijd gehad” om de lijst in te vullen, zo laat het bedrijf via een woordvoerder weten. „Bovendien was degene die zich met dit soort zaken bezighoudt, net ziek”, zegt hij. Opvallend genoeg is SNS Reaal, via zijn beleggingsdochter SNS Asset Management, een van de investeerders die zich heeft aangesloten bij het project.

Baggeraar Boskalis laat weten vooral op projectbasis te werken. Hetzelfde zegt Fugro, dat de aarde in opdracht van derden scant op olie, gas en andere grondstoffen. Het aantal schepen, vliegtuigjes en trucks dat het bedrijf inzet, varieert door het jaar heen. Dat maakt het lastig om de uitstoot van broeikasgassen goed in kaart te brengen. Daar was ook weinig tijd voor, aldus de woordvoerder.

Volgens Boskalis is er dan ook nog het concurrentienadeel. De belangrijkste concurrenten, zoals Van Oord en de Belgische Jan de Nul Group, zijn niet beursgenoteerd. Zij zouden geen kosten hoeven te maken om de uitstoot van broeikasgassen in kaart te brengen, en Boskalis wel.

Van Tilburg van DHV noemt de argumenten niet alle even steekhoudend. Volgens hem houden bedrijven de ingekochte hoeveelheden diesel, gas en elektriciteit goed bij. Dat het optellen daarvan niet kan, gaat er bij hem niet in. Bij beleggers kan nu de indruk ontstaan dat sommige bedrijven niet echt begaan zijn met het klimaatprobleem. Terwijl een bedrijf als Imtech juist een vooruitstrevend beleid heeft wat betreft duurzame energie, weet Van Tilburg. Dat het concern niet heeft meegedaan, noemt hij „een gemiste kans”.

De consultant van DHV heeft ook nog kritiek op de vragen die het project stelt. Die laten veel ruimte voor interpretatieverschillen. Lake geeft dat toe. Een voorbeeld: sommige bedrijven rapporteerden hun uitstoot in tonnen CO2 per product, andere in tonnen per miljoen omzet. Volgens Lake wordt daar aan gewerkt, opdat de antwoorden beter vergelijkbaar zijn. Want dat is waar het de investeerders om gaat. „Als we de prestaties van bedrijven niet kunnen vergelijken, zijn we nergens.”

Bekijk de vragen uit het project en lees ook de antwoorden van bedrijven via nrcnext.nl/links

    • Marcel aan de Brugh