Alders nu ook de regio in om te praten over meer vluchten

Oud-minister Hans Alders (PvdA) gaat op verzoek van het kabinet praten met bestuurders en omwonenden van de kleinere luchthavens in Nederland, zoals Lelystad en Eindhoven, over uitbreiding van het aantal vluchten daar. Het overleg moet een „zorgvuldig proces” van inspraak waarborgen, aldus minister Eurlings (Verkeer, CDA) gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamer.

Alders leidde eerder het overleg, de zogenoemde Alderstafel, dat een maand geleden een advies uitbracht over de toekomst van Schiphol. Het kabinet heeft dat advies overgenomen. Binnen dit overleg tussen luchtvaartsector en omwonenden werd afgesproken dat Schiphol tot 2020 mag groeien tot maximaal 510.000 vluchten, en dat de rest van de verwachte groei, nog eens 70.000 vluchten, op andere luchthavens zal worden afgewerkt. Het gaat dan vooral om vakantiecharters.

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het advies van Alders, maar maakt zich zorgen over de kans van slagen bij het uitplaatsen van vluchten. CDA en PvdA dringen aan op „draagvlak” in de omgeving van de regionale luchthavens, en achten inspraak noodzakelijk. „Het kan niet de bedoeling van het advies van Alders zijn dat iemand uit Castricum gaat bepalen hoe veel overlast van vliegtuigen iemand uit Lelystad straks krijgt”, aldus Kamerlid Tang (PvdA).

Oppositiepartij SP is tegenstander van de plannen en betwijfelt of omwonenden van regionale luchthavens werkelijk inspraak hebben op het aantal vluchten, als het kabinet al vooraf heeft bepaald dat dit er in totaal 70.000 moeten zijn. „Mogen de omwonenden dan de kleur van de vliegtuigen kiezen?” aldus Kamerlid Roemer. De SP’er vreest dat de regionale luchthavens het „afvalputje” worden voor de „economisch minder interessante vluchten”.

Minister Eurlings wil zich niet vastleggen op eisen aan de regionale luchthavens. Hij wil oud-minister Alders eerst „alle ruimte geven”. Voor de uitplaatsing komen niet alleen Lelystad en Eindhoven in aanmerking, maar ook de luchthavens in Rotterdam, Maastricht, Groningen en Twente. In 2007 waren er bijna 34.000 vluchten van en naar de kleine luchthavens.