Vertrouwen van Justitie in imams 'ongeschonden'

De 35 in Nederland werkzame imams die vorige maand een religieus seminar in Marokko bijwoonden, deden dat niet onder dwang. Zij hebben daar evenmin instructies gekregen van de Marokkaanse overheid. Dat blijkt uit onderzoek van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA).

In de Tweede Kamer was vorige week opschudding over de bijeenkomst, waarvoor de Marokkaanse overheid reis- en verblijfskosten betaalde. Woordvoerders van diverse fracties noemden die exemplarisch voor de bemoeienis van Rabat met de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Onder de imams bevonden zich er negen die in dienst zijn van Justitie.

Volgens de minister is het vertrouwen in die geestelijk verzorgers „ongeschonden”. Niet gebleken is dat „een vreemde mogendheid via het kanaal van de religie” invloed heeft willen uitoefenen in Nederland en de wet heeft overtreden. Geestelijken moeten hun aanwezigheid bij dergelijke seminars voortaan wel melden bij hun leidinggevenden.

De bijeenkomst, met zo’n 150 imams, was bedoeld om ervaringen uit te wisselen over bestrijding van radicalisme en „om tot verdieping te komen in religieuze aangelegenheden”, aldus Hirsch Ballin. Het vloeide voort uit een bezoek dat de voorzitter van de Vereniging Imams Nederland in september aan Marokko bracht. De bijeenkomst werd geopend door de Marokkaanse minister van Religieuze Zaken. Hij gaf volgens de aanwezigen geen instructies. Behalve uit Nederland waren er ook islamitische geestelijken uit België, Duitsland en Scandinavische landen op het seminar.

De bij Justitie werkzame islamitische verzorgers stellen, aldus Hirsch Ballin, met nadruk dat zij niet in die functie naar Marokko gingen, maar als Nederlandse imams. Daarom achtten zij het niet nodig hun leidinggevenden daarover te informeren. Achteraf beseffen zij, aldus Hirsch Ballin, dat zij gezien hun ambtelijke status hun aanwezigheid hadden moeten melden. Op het seminar hebben de imams, naar eigen zeggen, het Nederlandse gedachtengoed van democratie, verdraagzaamheid en dialoog uitgedragen.