Sabeltandtijgers: wél in groepen jagend

Rotterdam. Sabeltandtijgers waren sociale roofdieren die in groepen jaagden, net als leeuwen en hyena`s. De verwante tijger en jaguar zijn individuele jagers. Een groep Britse en Amerikaanse paleontologen schrijft in Biology Letters dat het aannemelijk is dat sabeltandtijgers sociale dieren waren, omdat hun fossielen eenderde vertegenwoordigen van alle roofdierresten die zijn gevonden in de teerput Rancho La Brea bij Los Angeles. De meestvoorkomende roofdiersoort in deze beroemde fossiele vindplaats is van een uitgestorven verwant van de wolf, óók een sociaal dier. Volgens Chris Carbone van de Zoological Society in Londen komen vooral sociale dieren op prooidieren in nood af, bijvoorbeeld in een teerput. Dat blijkt ook uit experimenten met het afspelen van geluiden van prooidieren in nood. Ook daarop kwamen vooral sociaal levende dieren af.