Regel je ontslag snel!

Als je wordt ontslagen, krijg je na 1 januari minder geld mee.

Vooral jongeren onder de 35 jaar hebben het nakijken.

Parachutist opvang bij ontslag vangnet valscherm Draisma, Merlijn

Word je binnenkort ontslagen? Zorg dat je de papieren voor 1 januari tekent. Na die tijd pakt je ontslagvergoeding een stuk lager uit.

Vorige week donderdag heeft de Kring van kantonrechters namelijk besloten om de kantonrechtersformule, waarmee de ontslagvergoeding voor werknemers wordt berekend, per 1 januari 2009 naar beneden te verlagen. Dat is goed nieuws voor werkgevers: het wordt goedkoper om personeel te ontslaan, maar voor werknemers valt er minder te juichen.

Even de feiten op een rij: als een bedrijf een werknemer wil ontslaan, stapt het in ongeveer de helft van het aantal gevallen naar de rechtbank. Dat is over het algemeen een snellere route dan toestemming vragen aan het CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen. Het is ook duurder: de rechter geeft een ontslagen werknemer meestal een ontslagvergoeding mee. Die vergoeding was tot nu toe gebaseerd op een simpele rekensom: een maandsalaris per gewerkt jaar tot je veertigste. Na je veertigste telt elk jaar anderhalf keer mee en vanaf je vijftigste tellen ze zelfs dubbel.

In de nieuwe kantonrechtersformule tellen dienstjaren tot 35 jaar nog maar voor de helft mee: je krijgt dus maar een half maandsalaris per gewerkt jaar. Tussen de 35 en 45 jaar krijg je één maandsalaris mee, tussen 45 en 55 jaar anderhalf. En daarna krijg je per gewerkt jaar twee maandsalarissen.

De uitspraak van de kantonrechters komt niet echt op een handig moment. De eerste gevolgen van de kredietcrisis beginnen de arbeidsmarkt te raken. Door de vergrijzing en het grote aantal openstaande vacatures is er geen reden tot paniek. Maar er zullen ongetwijfeld bedrijven zodanig in de problemen komen dat ze er niet aan ontkomen om vast personeel te ontslaan.

Vakbonden reageren dan ook vol onbegrip op de timing van de kantonrechters. „Het is wel heel onhandig om juist nu, in deze economisch turbulente tijd, met dit plan te komen”, vindt Jeroen de Glas, voorzitter van FNV Jong. „Dat je als twintiger sneller aan een nieuwe baan komt, is misschien waar, maar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan momenteel erg snel, dus je kunt je afvragen of het een steekhoudend argument is.”

„De kantonrechters stellen dat het voor jongeren gemakkelijker is om een nieuwe baan te vinden, maar dat is slechts een aanname”, zegt ook hoogleraar arbeidsrecht Irene Asscher-Vonk. „Er is geen objectief onderzoek aan te pas gekomen, het is niet bewezen. Dat is slechts een aanname.”

Jongeren hebben echt niet allemaal een bevoorrechte positie op de arbeidsmarkt, stelt De Glas. „Een fors deel van hen bestaat uit flexwerkers, zonder recht op wat dan ook. En de groep die wel een vaste baan heeft, gaat nu dus 50 procent achteruit in hun ontslagvergoeding. Jongeren worden echt benadeeld.”

De vakbond is zich nu aan het beraden op de toekomst. „We hebben niet zoveel om op te staan”, zegt De Glas, „Het is toch de rechterlijke macht die een uitspraak doet, daar verander je weinig aan. We broeden nu op plannen om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren, door scholing bijvoorbeeld. Verder kunnen we alleen maar hopen dat rechters de formule niet te rigide gaan toepassen.”

    • Patricia Veldhuis