Ook links moet wel eens rechts puin ruimen

Obama op gezag van Palin voor een radicale socialist uitmaken, zegt meer over Bart Jan Spruyt dan over Obama (Opiniepagina, 3 november). Als er bovendien iemand op zijn intellectuele dwaaltocht de laatste jaren met rare radicale denkers en activisten in contact is gekomen, dan wel de auteur die recent nog naar de zegen van Geert Wilders hengelde. Rechts zou volgens Spruyt altijd de troep mogen opruimen, die links veroorzaakt heeft. Het is in dit verband goed te bedenken welke grote financiële puinhoop (het begrotingsoverschot van Clinton verjubeld) Spruyts vorige held G.W. Bush heeft nagelaten. Die werd door Spruyt nog in 2000 aangeprezen als de man die Clintons zogenaamde augiasstal uit zou mesten.

Voor Spruyts neoconservatieven vormt namelijk een erotische vrijpartij in The Oval Office een ergere vorm van morele verloedering dan honderdduizend doden als gevolg van een op leugenachtige gronden begonnen oorlog.

    • Thomas von der Dunk