Muziekcommissie wil extra subsidiepakket

De Commissie Muziek van het Fonds Podiumkunsten+ wil met een aantal maatregelen en verruimde budgetten een beter klimaat scheppen voor hedendaagse gecomponeerde muziek, jazz, geïmproviseerde muziek en wereldmuziek.

Die sectoren werden in augustus getroffen door het stoppen en verminderen van tal van subsidies van het Fonds. Veel instellingen kregen relatief weinig subsidie, er was nauwelijks plaats voor nieuwkomers. De besluiten leidden tot felle reacties van ensembles en 27 beroepsprocedures, die nog lopen.

De commissie muziek doet het bestuur nu nieuwe voorstellen over een groot en gevarieerd stimuleringspakket van de sector ter waarde van enkele tonnen. Zo moeten er afnamesubsidies (300.000 euro) komen voor zalen en kan extra geld worden gevraagd voor het uitvoeren of initiëren van bijzonder repertoire.

De commissie wil de verbeteringen vanaf 2009 ten minste twee jaar gebruiken. In die periode moeten ook de huidige regelingen worden geëvalueerd en de nieuwe regelingen in samenspraak met het veld verder worden ingevuld. De plannen zijn nu voorgelegd aan het Fondsbestuur, dat er deze maand over beslist.