Marokko doet nieuwe aanval op radicale islam

Bomaanslagen door extremisten in Casablanca luidden in Marokko de aanval op de radicale islam in. De koning heeft nieuwe stappen gezet.

De Marokkaanse koning Mohamed VI, die in zijn land geldt als ‘aanvoerder der gelovigen’, heeft de touwtjes strakker aangetrokken om de verspreiding te bevorderen van een tolerante islam, zoals hij die voorstaat. Zijn beleid geldt als een rechtstreekse aanval op de radicale islam en de aanhangers ervan in de moskeeën binnen en buiten Marokko.

Aanleiding voor de koning is de fatwa die een radicale islamitische leider uit Marrakech in september uitvaardigde. Daarin keurt deze het huwelijk goed met meisjes vanaf negen jaar „omdat ze vaak een beter [seksueel] resultaat opleveren dan een jonge vrouw van 20 jaar”.

De fatwa van Mohamed al Magraoui, een invloedrijk leider van een door Saoedi-Arabië gefinancierde salafistisch-wahabistische sekte, leidde tot grote opschudding in Marokko. Hij werd in de pers en door vrouwen- en kinderrechtenorganisaties uitgemaakt voor pedofiel en perverseling, en gedagvaard wegens aanzetten tot overtreding van de Moudawana, het herziene Marokkaanse familierecht dat huwelijken onder de achttien jaar expliciet verbiedt.

De raad van oulema (islamitische schriftgeleerden), onder voorzitterschap van de koning, riep de sekteleider hard tot de orde. Magraoui was een „oproerkraaier en mysticus”. De oulema herinnerden er aan dat afkondigen van fatwa’s aan hen is voorbehouden.

De kwestie rond de radicale sekteleider, die een van de best bezochte wahabitische websites heeft, gaf Mohamed VI reden aan het einde van de ramadan een religieuze hervorming aan te kondigen, gericht tegen de fundamentalistische, uit Saoedi-Arabië overgewaaide wahabitische islam. De koning verdedigde daarbij het behoud van de „Marokkaanse identiteit van het geloof”. Daarmee doelde hij op de relatief tolerante, malikitische geloofsrichting.

Onderdeel van de koninklijke campagne was de installatie van zo’n zeventig nieuwe lokale raden van schriftgeleerden. Die dienen er onder meer op toe te zien dat de imams in begrijpelijke en eenvoudige taal het vrijdaggebed houden. Daarnaast is een speciale raad van oulema ingesteld voor de 3,2 miljoen Marokkaanse migranten. Die wordt bezet door vertegenwoordigers van de Marokkaanse geloofsgemeenschap in Europa en beoogt aan te sluiten bij de specifieke religieuze en culturele kenmerken van deze gemeenschap. In die context moet ook het recente religieuze seminar worden gezien, waar onder anderen 35 Nederlandse imams in Marokko werden bijgepraat over de jongste ontwikkelingen.

Het pakket aan maatregelen wordt in Marokko gezien als een poging terrein terug te winnen op de salafistische stromingen die sinds de jaren tachtig de moskeeën zijn binnengedrongen. De autoriteiten begonnen daarmee na de terreuraanslagen van 2004 in Casablanca. Toen werden duizenden aanhangers van een radicale islam opgepakt en radicale imams uit de moskeeën verwijderd.

    • Steven Adolf