Logica het meest open over zijn klimaatbeleid

In Nederland is automatiseerder Logica het meest open over zijn klimaatbeleid. De minste informatie geven medicijnengroothandel OPG en SBM Offshore, dienstverlener voor de olie- en gasindustrie op zee.

Dat blijkt uit een onderzoek onder de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door het Carbon Disclosure Project, een wereldwijd initiatief van bijna 400 institutionele beleggers (pensioenfondsen, banken) om meer inzicht te krijgen in de manier waarop bedrijven anticiperen op klimaatverandering. Voor Nederland nemen onder meer de pensioenfondsen PGGM en APG, en de banken Fortis en ING deel.

Het project loopt sinds 2000. Er doen inmiddels 1.500 bedrijven mee, uit landen als Duitsland, de Verenigde Staten, Brazilië en China. Ze krijgen elk jaar een lijst met 80 vragen over de risico’s en kansen die ze voor zichzelf zien als gevolg van klimaatverandering. De bedrijven wordt onder meer gevraagd naar klimaatbeleid, uitstoot van broeikasgassen, en producten die het effect van klimaatverandering verminderen. Zo verwachten beleggers beter te kunnen kiezen in welke bedrijven ze moeten investeren. Dit jaar doet Nederland voor het eerst mee.

Van de Nederlandse bedrijven deed bijna de helft niet mee aan het onderzoek. Dat is weliswaar vergelijkbaar met andere landen die voor het eerst meededen, maar toch noemt het rapport die score nu teleurstellend. Het klimaatprobleem is namelijk veel prominenter geworden de afgelopen jaren. Daarnaast heeft Nederland ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, en om duurzame energie te stimuleren. „We hebben het gevoel dat Nederland beter kan”, zo stelt het rapport.

Opvallend is de matige score van chemieconcerns AkzoNobel en DSM. Ze horen al jaren bij de best scorende bedrijven op de jaarlijkse Dow Jones Sustainability Index, een graadmeter voor duurzaam ondernemen. Volgens AkzoNobel kijkt het Carbon Disclosure Project vooral naar de strategie van bedrijven om emissies terug te brengen, niet naar wat bedrijven al hebben gedaan, of nu doen. Akzo wekt inmiddels driekwart van zijn energie op uit milieuvriendelijke bronnen als waterkracht. „Maar dat wordt niet meegenomen”, zegt de woordvoerder.

Het rapport benadrukt dat verschillende sectoren moeilijk vergelijkbaar zijn. Daarom zijn bedrijven ook naast internationale concurrenten uit de eigen sector gelegd. De meeste Nederlandse bedrijven blijken dan boven het mondiale gemiddelde te scoren.