Klink gaat wat te snel met z'n brief

Bezwaar maken tegen het Elektronisch Patiëntendossier kost waarschijnlijk geld.

Dat roept protesten op, terwijl velen niets tegen het project zélf hebben.

Het EPD moet zorgen voor een betere communicatie tussen zorgverleners. Foto Spaarnestad Kinderziekenhuis/kinderafdeling: verpleegster en arts naast het bed van een jonge pati뮴 die een eigen kamer heeft. Foto Spaarnestad

Mevrouw Dol-Van Vliet uit Mijnsheerenland is boos over de brief die ze afgelopen weekend van minister Klink ontving. De CDA-minister van Volksgezondheid vraagt daarin toestemming voor de landelijke elektronische uitwisseling van haar patiëntengegevens. Maar als zij die niet wil geven, moet zíj actie ondernemen. „Dat is de omgekeerde wereld”, zegt zij. Zíj kan de brief van Klink over het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) begrijpen, en ook kan zij nog wel een kopietje maken van haar paspoort om haar bezwaar te ondersteunen. Maar hoe zit dat met oudere of slecht Nederlands sprekende mensen, of mensen die hun post laat open maken? Die staan straks geregistreerd als voorstanders, maar zijn zij dat wel?

Mevrouw Dol-Van Vliet is niet de enige bij wie de campagne voor het EPD verkeerd valt. Zowel de Consumentenbond als de patiëntenfederatie NPCF protesteert tegen de kosten waarmee ouders worden geconfronteerd wanneer zij als gezin bezwaar willen maken. Voor ieder kind moeten de ouders bij de gemeenten een recent geboorte-uittreksel halen. Dat kost tien tot twaalf euro per kind. „Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die nergens om gevraagd hebben, zo op kosten worden gejaagd”, zegt de Consumentenbond. De NPCF vindt dat „principieel onjuist”. Beide organisaties willen dat de overheid die kosten voor iedereen vergoedt.

Klink zei gisteren dat zijn brief onvolledig was. Minima die bezwaar willen maken tegen het EPD kunnen de kosten daarvan via de gemeentelijke bijzondere bijstand vergoed krijgen. Klink zei gisteren nog te laten uitzoeken hoe andere mensen de kosten terug kunnen krijgen.

De campagne voor Klink kreeg al met al een ongelukkige wending. Ongelukkig omdat maar weinigen tegen het Elektronisch Patiëntendossier zélf zijn. Zij verzetten zich vooral tegen de procedure van Klink.

Kamerleden fulmineerden als eersten tegen de brief aan alle huishoudens waarin een plan wordt aangeprijsd dat nog niet eens door het parlement is aangenomen. Maar ook zij staan achter de landelijke digitale uitwisseling van patiëntgegevens. Net zoals de Consumentenbond en de patiëntenfederatie NPCF. „Patiënten zijn daar bij gebaat en de privacybescherming is goed geregeld”, vindt de NPCF als vertegenwoordiger van patiënten.

Het Elektronisch Patiëntendossier dat Klink eind 2009 landelijk wil invoeren moet er voor zorgen dat patiënten bij verschillende behandelaars niet steeds hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. Maar dat databestand moet ook zorgen voor een betere communicatie tussen zorgverleners. Alleen al met een betrouwbare uitwisseling van medicatiegegevens zouden jaarlijks zo’n 19.000 ziekenhuisopnames voorkomen kunnen worden en 1.200 sterfgevallen.

Klink verwacht dat weinig mensen zullen weigeren mee te doen aan het EPD, maar met zijn campagne kan hij een onverwacht effect bereiken, denkt universitair docent Recht en ICT Jaap Dijkstra.

„Mensen kunnen nu nog helemaal geen inschatting maken waar ze ja of nee tegen moeten zeggen.” Dijkstra vraagt hij zich ook af of het EPD wel strookt met het medisch beroepsgeheim. Kan een arts nog wel beloven hetgeen patiënten hem in vertrouwen vertelt, geheim te houden?

Opmerkelijk vindt Dijkstra het bovendien dat Klink een ‘omstreden’ systeem volgt waarbij elke patiënt een digitaal dossier krijgt, tenzij hij dat niet wil. Klink weigerde onlangs nog zo’n ja-tenzij-systeem in te voeren ten behoeve van orgaandonatie. Zijn argument was toen dat je mensen die géén nadrukkelijk bezwaar maken tegen het donorschap niet automatisch als donor mag registreren, omdat te veel burgers brieven met uitleg daarover niet openen of niet begrijpen.

Klink lijkt de gevoeligheid van zijn campagne te hebben onderschat. Inmiddels zijn er ook clubs die mensen om veiligheidsredenen oproepen bezwaar te maken tegen deelname aan dit grootste ICT-project in de gezondheidszorg aller tijden. Het commerciële bedrijf Medlook roept bijvoorbeeld zijn zijn 70.000 cliënten op tot een boycot van het EPD, omdat nog „volstrekt onduidelijk” zou zijn hoe de privacy van de patiënt gewaarborgd is. Ook zijn er apothekers die hun klanten medewerking ontraden.

Apothekersorganisatie KNMP vreest voor de onrust die de vroege campagne van Klink veroorzaakt. Beatrijs Willems, ICT-specialist van KNMP, vindt het „zonde” als patiënten nu negatief worden over het EPD. „Dan kunnen er nog wel eens meer mensen bezwaar maken dan verwacht.” De meeste kinderziektes zijn uit het project gehaald, vindt de organisatie, „maar we zijn er nog niet.”

    • Antoinette Reerink