'Er is geen kaalslag, maar er is wel geveegd'

Met een ‘nader advies’ reageert de commissie muziek van het Fonds voor de Podiumkunsten+ op de kritiek op zijn eerdere plannen. „De vraag blijf t altijd of het geld genoeg is.”

In het ‘nader advies’ presenteren secretaris Henriëtte Post en commissielid Erwin Roebroeks vandaag maatregelen die vooral het functioneren van de nieuwe muziek, jazz en wereldmuziek moeten verbeteren.

Is de muzieksector hier blij mee?

Erwin Roebroeks: „Dat verwachten we, na gesprekken met een brede delegatie. Deze maatregelen zijn toegespitst op de muziekpraktijk: flexibel en eenvoudiger. Of het geld voldoende is, is altijd de vraag.”

Henriëtte Post: „Het is niet de bedoeling geweest om direct iets te doen voor het gekorte Asko/Schönberg Ensemble of de andere negatief beoordeelde andere instellingen. Maar ze kunnen er wel iets aan hebben, als dit op 1 januari ingaat. Ook Asko/Schönberg kan gebruik maken van de premies voor ensembles, net als ensembles met een tweejarige projectsubsidie. Die profiteren ook van een uitbreiding van het aantal podia en meer afnamesubsidies.”

De muzieksector zou ook kunnen zeggen: het zijn kruimels; het is niet meer dan duwen en trekken en het voorhouden van wortels.

Roebroeks: „Dan gaat het alleen over de hoogte van het bedrag, niet over de aard van de maatregelen. Want die gaan in op problemen die door de sector zelf zijn gesignaleerd, de mismatch tussen vraag en aanbod. Je mag een positieve reactie verwachten, dit zijn concrete maatregelen die de problemen kunnen tackelen.”

Post: „We willen duurzame relaties tussen podia en ensembles stimuleren.”Roebroeks: „We moeten ook het misverstand rechtzetten dat wij toegankelijk repertoire propageren. Wij gaan uit van muziek die zo bijzonder is dat die moet worden gehoord door een zo groot mogelijk publiek. Maar de zaal hoeft niet altijd vol te zitten.”

U komt niet met voorstellen om de ensembles meer te laten samenwerken in één grote, efficiënte organisatie.

Post: „Daarover hebben wel nagedacht. In de theaterwereld is het gebruikelijk organisatie en marketing uit te besteden. Ook in de muziek krijgt dat idee meer aandacht. Maar met het opleggen daarvan treed je erg in de organisatie van een instelling en dat is niet de taak van het Fonds.”

Hoewel de Fondsbesluiten onherroepelijk zijn, is er nog flink gelobbyd bij de politiek.

Post: „We zijn blij met het standpunt van minister Plasterk en de Tweede Kamer om onze besluiten te respecteren. Ik heb wel begrip voor de ‘staatslieden en prominenten’ die hebben gepleit voor vier ensembles (Asko/Schönberg, Ned.Kamerkoor, Amsterdam Baroque Orchestra en Willem Breuker Kollektief). Als je passie hebt voor je club, haal je alle middelen uit de kast. Maar het is netjes dat de minister daarvoor niet wijkt.”

Wat vindt u van het verwijt dat uw besluiten zouden leiden tot een kaalslag in de muziek?

Roebroeks: „Ik heb alle begrip voor de emoties die de afgelopen maanden boven kwamen. Maar die emoties waren niet altijd constructief. Ik dacht: het zou beter zijn als je je eigen belang aan de kant zet en kijkt wat het belang van de sector als geheel is. De optelsom van de adviezen heeft op een paar deelgebieden geleid tot witte vlekken. Maar dat was geen vooropgezet plan.”

Post: „We moeten nu zorgen dat er genoeg Pokon in de grond zit, zodat er weer iets moois kan opbloeien. Er is geen kaalslag, maar er is wel geveegd.”

    • Kasper Jansen