Economie EU groeit niet meer

De economische groei is in alle EU-landen gestopt of teruggelopen. De lidstaten maken allerlei plannen om de schade van de crisis rond hun economieën te beperken. Dat kost geld. Toch stelt geen enkel land zijn begroting bij. Maar hoe groot mogen de begrotingstekorten dan worden?

pagina 11