Dit is niet mijn overwinning, het is de uwe

De tijd van verandering is eindelijk aangebroken, zegt de nieuwe president van de Verenigde Staten Barack Obama in zijn overwinningsspeech.

Dit is niet mijn overwinning, het is de uwe. Tekening Siegfried Woldhek
Dit is niet mijn overwinning, het is de uwe. Tekening Siegfried Woldhek Woldhek, Siegfried

Hello Chicago. Mocht iemand zich nog afvragen of in Amerika alles mogelijk is en of de droom van onze grondleggers nog wel voortleeft in onze tijd, of twijfelen aan de kracht van onze democratie, dan heeft hij vanavond het antwoord gekregen. Het antwoord is gegeven door jong en oud, rijk en arm, Democraat en Republikein, zwart, blank, latino, Aziaat, indiaan, homo, hetero, gezond en gehandicapt. Het antwoord heeft mensen die zo lang en van zo velen te horen kregen dat ze cynisch en bang en onzeker moesten zijn over dat wat we kunnen bereiken, bewogen hun handen op de boog van de geschiedenis te leggen en deze weer om te buigen naar de hoop op betere tijden.

Het heeft lang geduurd, maar vanavond, op deze dag van deze verkiezing, op dit beslissende moment, hebben wij iets gedaan wat Amerika heeft veranderd. Ik zal nooit vergeten van wie deze overwinning werkelijk is. Die is van u. Ik ben nooit de meest waarschijnlijke kandidaat voor deze post geweest. Onze campagne werd niet in Washington uitgebroed. Hij won aan kracht dankzij de jonge mensen die afstand namen van de mythe dat hun generatie apathisch zou zijn, die huis en haard verlieten voor een baantje dat weinig loon en nog minder slaap bood. Hij putte kracht uit de niet-zo-jonge mensen die de barre kou en verzengende hitte trotseerden om aan te kloppen bij volslagen onbekenden, en uit de miljoenen Amerikanen die zich als vrijwilligers meldden en die organiseerden en bewezen dat meer dan twee eeuwen later een regering van het volk, door het volk en voor het volk niet van de aardbodem verdwenen is.

De weg zal nog lang zijn. We zullen het misschien niet halen in een jaar of zelfs in één termijn. Er zullen nog tegenslagen en valse starts volgen. Velen zullen het niet altijd eens zijn met de besluiten of maatregelen die ik als president zal nemen. En we weten ook dat de overheid niet elk probleem kan oplossen.

Maar ik zal altijd eerlijk tegen u zijn over de uitdagingen waarvoor wij staan. Het gaat niet zonder u, zonder een nieuwe geest van dienstbaarheid, een nieuwe geest van opoffering.

Als deze financiële crisis ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat Wall Street niet kan bloeien, terwijl Main Street ontberingen doorstaat. In dit land vallen we en staan we op als één natie, als één volk. Laten we de verleiding weerstaan om terug te vallen op dezelfde partijdigheid, kleinzieligheid en onrijpheid die onze politiek zo lang hebben vergiftigd. Het was een man van deze deelstaat (Illinois, red.) die voor het eerst de banier van de Republikeinse partij naar het Witte Huis heeft gedragen, een partij die is opgericht met de beginselen van onafhankelijkheid, individuele vrijheid en nationale eenheid.

Dat zijn de waarden die wij allen delen. En terwijl de Democratische partij een grote overwinning heeft behaald vannacht, doen we dat met enige nederigheid en vastbeslotenheid om de verdeeldheid te helen.

Lincoln (Republikeins president, red.) heeft gezegd tot een natie die veel verdeelder was dan de onze, dat we geen vijanden zijn maar vrienden. Hoewel de hartstocht hoog is opgelaaid, mag die onze banden van affectie niet verbreken. En tot die Amerikanen wier steun ik nog moet verdienen: ik mag dan niet uw stem hebben gekregen, maar ik hoor u wel. Ik heb uw hulp nodig. En ik zal ook uw president zijn.

En aan allen die vanavond toekijken van buiten onze grenzen, uit parlementen en paleizen, aan allen die elkaar om de radio verdringen in de vergeten hoeken van de wereld: onze verhalen zijn uniek, maar ons lot hebben we gemeen, en een nieuwe dageraad van Amerikaans leiderschap is nabij.

Aan hen die de wereld willen verwoesten: wij zullen u verslaan. Aan hen die naar vrede en veiligheid streven: wij steunen u. En aan allen die zich hebben afgevraagd of het baken van Amerika nog wel even helder brandt: vanavond hebben wij eens te meer bewezen dat de ware kracht van ons volk niet schuilt in de macht van onze wapens of de omvang van onze rijkdom, maar in de blijvende kracht van onze idealen: democratie, vrijheid, ontplooiingskansen en onverzettelijke hoop.

Veel is bij deze verkiezing voor het eerst gebeurd en veel verhalen zullen nog generaties lang worden verteld. Maar vanavond gaan mijn gedachten uit naar die ene vrouw die haar stem uitbracht in Atlanta. Ann Nixon Cooper is 106 jaar. Ze werd geboren toen de slavernij nog maar een generatie geleden was. En vanavond denk ik aan alles wat zij in haar eeuw in Amerika heeft meegemaakt.

In een tijd dat de stem van vrouwen werd gesmoord en hun de hoop werd ontnomen, zag zij hen opstaan en hun stem verheffen en het kiesrecht opeisen. Yes we can. Toen ons land wanhoopte en in crisis was, zag zij een volk zijn angst bedwingen met een New Deal, nieuwe banen, een nieuw besef van een gezamenlijk doel. Yes we can.

Toen de bommen op onze haven vielen en de wereld door tirannie werd bedreigd, was zij getuige van een generatie die tot grote hoogte steeg en een democratie die werd gered. Yes we can.

Ze zag de bussen in Montgomery, de brandslangen in Birmingham, een brug in Selma en een dominee uit Atlanta die een volk voorhield dat ‘We Shall Overcome’. Yes we can.

En dit jaar, bij deze verkiezing, bracht ze haar stem uit, omdat ze na 106 jaar in Amerika, na de mooiste tijden en de donkerste uren, weet dat Amerika kan veranderen. Yes we can.

Laten we ons vanavond dan ook afvragen: als onze kinderen de volgende eeuw nog mogen meemaken; als mijn dochters het geluk mogen hebben zo lang te leven als Ann Nixon Cooper, welke verandering zullen zij dan zien? Welke vooruitgang zullen wij hebben geboekt?

Dit is ons moment om ons volk weer aan het werk te helpen en kansen voor onze kinderen te scheppen; om de welvaart te herstellen en de zaak van de vrede te dienen; om de Amerikaanse droom te herwinnen en eens te meer de fundamentele waarheid te bevestigen dat wij met velen één zijn; dat wij ademen en daarmee hopen. En als we op cynisme en twijfel stuiten en te horen krijgen dat het niet kan, dan zullen we antwoorden met dat tijdloze credo waarin de geest van een volk is samenvat: Yes we can.

Dit is een ingekorte versie van de speech van Barack Obama in zijn woonplaats Chicago. De volledige Engelstalige teksten van Obama en McCain zijn te lezen op nrc.nl/opinie

    • Barack Obama