Cohen wil steun voor 'verstoring'

Uit de brief die burgemeester Cohen op 21 oktober aan minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) heeft gezonden, waarin hij steun vraagt voor deze aanpak.

„...Hoewel er voor zover bekend geen nieuwe strafbare feiten hebben plaatsgevonden, is het verontrustend dat de heer [...] opnieuw contact zoekt met gehandicapte kinderen op dezelfde wijze waarop hij dat in het verleden heeft gedaan. [...] Gezien de ernst van de zaak heeft de driehoek [burgemeester, officier van justitie, korpschef] besloten om actie te ondernemen.

Strafrechtelijk is dat momenteel niet mogelijk, omdat er geen concrete aanwijzingen zijn dat [hij] opnieuw in de fout is gegaan. Om die reden is gekozen voor een [...] strategie van verstoren/tegenhouden [...]. [...] acties die op de rol staan zijn onder meer [...] het verspreiden van [...] kaartjes in de woonomgeving [...] en hem actief in de gaten te houden door te posten bij zijn woning en hem regelmatig op te bellen [...]”

Lees de hele tekst van deze brief en die aan Per Saldo op nrc.nl/binnenland