Burgerinitiatieven ook op stembiljet

In 35 staten werden gisteren referenda gehouden over wetsvoorstellen die waren voorgedragen door burgers of lokale volksvertegenwoordigers. De staten Arizona en Florida stemden voor een verbod op het homohuwelijk. In Californië bestond vanochtend nog onzekerheid over het lot van een voorstel hiertoe. In Colorado werd een voorstel om aan een bevrucht eitje de juridische status van `persoon` toe te kennen afgewezen. Michigan stemde voor legalisering van marihuana voor medische doeleinden. Arkansas verbood adoptie door homostellen.