Bos wil geen discussie over spaargaranties Nederlandse banken

Amsterdam. Minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) wil geen discussie over de spaargaranties. Bos reageerde op het voorstel van Nederlandse banken om een einde te maken aan het garantiestelsel. De minister vindt dat ”een heel slecht idee”, zei hij tegen het persbureau ANP in Brussel waar hij een beraad van EU-ministers van Financiën bijwoonde. ”Spaarders hebben juist nu behoefte aan zekerheid”, zei Bos, ”het is het slechtst mogelijke moment om deze regeling ter discussie te stellen.” De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) drong er vorige week op aan dat het garantiestelsel wordt herzien en dat het omslagprincipe per direct buiten werking moet worden gesteld. Het huidige depositogarantiestelsel voorziet erin dat spaarsaldi tot 100.000 euro gegarandeerd zijn als een bank failliet gaat. De kosten van deze garantie worden gedragen door andere banken, naar rato van hun marktaandeel op de spaarmarkt. De vergoeding is onlangs verhoogd van maximaal 38.000 naar 100.000 euro. Rabobank-topman Bert Heemskerk pleitte een paar dagen geleden voor een soort verzekeringsstelsel waarbij spaarders tegen een bepaalde premie hun tegoeden zouden kunnen verzekeren.