Bezuinigingen om kredietcrisis

Nederlandse bedrijven zijn massaal gaan bezuinigen door de kredietcrisis en de dreigende economische recessie. Dat blijkt uit een enquête van adviesbureau KPMG onder een dwarsdoorsnee van het bedrijfsleven. Van de ondervraagde bedrijven zei 90 procent te bezuinigen. Een kwart hanteert alleen de ‘kaasschaaf’, de rest grijpt harder in. Bij één op de vijf bedrijven is sprake van „harde saneringsmaatregelen.” Slechts 6 procent zegt problemen te hebben met het verkrijgen van leningen. (NRC)