Betere bescherming van bronnen voor blogger en journalist

DEN HAAG. Journalisten, bloggers en andere publicisten kunnen hun bronnen straks beter beschermen. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie doet een voorstel om het zwijgrecht wettelijk te regelen.

De bewindsman heeft besloten in zijn gisteren gepubliceerde wetsvoorstel geen strikte omschrijving te geven van `de journalist`. Hij wil dat ook andere mensen die via de media deelnemen aan het publieke debat, hun bronnen kunnen beschermen, zoals bloggers en opiniemakers.

Hirsch Ballin wil hun geen volledige bronbescherming geven. Grote belangen kunnen zwaarder wegen dan het zwijgrecht. Het beëindigen van bijvoorbeeld een kaping of gijzeling kan aanleiding geven het zwijgrecht te doorbreken. De rechter moet beslissen of een journalist terecht een beroep doet op het zogenoemde verschoningsrecht.

Dit recht wordt nu wettelijk geregeld na een vermaning van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit hof oordeelde vorig jaar dat het Openbaar Ministerie (OM) de rechten van journalist Koen Voskuil schond door hem achttien dagen vast te houden omdat hij weigerde een bron te onthullen. Die uitspraak was voor Hirsch Ballin aanleiding met een nieuwe wet te komen.