Alarm als zedendelinquent kinderen wil helpen

Een Amsterdammer die eerder is veroordeeld voor kindermisbruik richt na zijn vrijlating een bedrijf op voor hulp aan gehandicapte kinderen. De gemeente verstoort zijn activiteiten.

Misschien heeft iemand de zedendelinquent in Amsterdam herkend op straat. Waarschijnlijker is dat iemand de website heeft gezien waarop de voormalige hulpverlener opnieuw zijn diensten aanbood aan ouders van gehandicapte kinderen. Zeker is dat iemand onlangs de Amsterdamse politie heeft getipt dat de 60-jarige man, die eerder is veroordeeld voor seksueel misbruik, weer actief was.

De korpschef van politie Amsterdam-Amstelland, de hoofdofficier van Amsterdam en de Amsterdamse burgemeester namen de tip heel serieus. Omdat over de man geen nieuwe strafbare feiten bekend waren, was het niet mogelijk via het strafrecht nieuw misbruik te voorkomen. Daarom is gekozen voor ‘verstoren’, zoals gisteren bekend werd, een strategie die in het verleden ook is gehanteerd tegen terreurverdachten.

Dat betekent in dit geval dat de politie de man geregeld thuis opbelt, post bij zijn huis en hem ook anderszins lastigvalt. „De man had ook een parkeerboete openstaan en die is geïnd door hem op straat staande te houden”, vertelt woordvoerster I. Reshef van burgemeester Cohen. De boodschap van dit ‘getreiter’ is: pas op, we houden je in de gaten.

Burgemeester Cohen stuurde begin oktober ook een waarschuwing aan Per Saldo, een vereniging van ouders met gehandicapte kinderen, en zorgverzekeraar Agis, die de gehandicaptenzorg rondom Amsterdam financiert. Bij deze instellingen ging het alarm meteen af. De man, die in 2006 in hoger beroep was veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor misbruik van gehandicapte kinderen, was in het najaar van 2007 vrijgekomen. En nu zocht hij weer contact met dezelfde groep kinderen.

Dat gebeurde via de website van een stichting die International Children’s Care Centre the Orca’s (ICCC) heet. „Dat was een heel professioneel uitziende site, die deels in het Engels was”, vertelt directeur Aline Saers van Per Saldo: „De stichting bood opvang, begeleiding, tijdelijk verblijf en zelfs vakanties voor meervoudig gehandicapte kinderen aan.” Op de website, die inmiddels op last van de politie uit de lucht is gehaald, prijkte een foto van de man.

Per Saldo en Agis doken onmiddellijk in de administratie om te kijken of al mensen gebruik hadden gemaakt van ICCC. Mensen die met een persoonsgebonden budget (pgb) hulpverleners inhuren, moeten dat schriftelijk verantwoorden bij de verzekeraar. „Gelukkig zagen we in de financiële staten dat niemand nog een declaratie had ingediend voor de hulp van ICCC”, vertelt woordvoerster Esther van Doorne. Dat gaf hun de tijd om even na te denken over een reactie.

Per Saldo en Agis stonden voor een lastige afweging. „Je hebt de neiging om het van de daken te schreeuwen, want je wilt de kwetsbare kinderen beschermen. Tegelijkertijd kun je niet iemand die zijn straf heeft uitgezeten zomaar aan de schandpaal nagelen”, zegt Van Doorne van Agis. Ook Saers van Per Saldo beklemtoont ieders „recht op terugkeer in de samenleving”. Uiteindelijk is de brief van Cohen deze week doorgestuurd naar een selecte groep leden van Per Saldo. Saers: „Alleen in de regio Amsterdam, waar ICCC actief is, en niet naar ouderen.”

Per Saldo heeft geen idee hoe vaak het voorkomt dat een zedendelinquent zich aanbiedt als hulpverlener. Saers: „In de 12,5 jaar dat ik hier werk, heb ik het nooit meegemaakt. Maar ik heb er geen zicht op.” Dat neemt volgens haar niet weg dat de kwaliteit van de zorgaanbieders beter moet worden gewaarborgd: „We zijn al een tijdje bezig met het ministerie van VWS om bij voorbeeld verklaringen van onbesproken gedrag verplicht te stellen bij mensen die betaald worden uit een pgb.”

Mensen die gehandicapt zijn of gehandicapte kinderen hebben, krijgen jaarlijks enkele duizenden euro’s om hulpverleners in te huren. „De laatste jaren zijn er steeds meer aanbieders actief die zorg via het pgb commercieel interessant vinden”, zegt Saers. Met name onder de pgb-bureaus, die bij de zorg bemiddelen, zit inmiddels zoveel kaf onder het koren dat de Nationale Ombudsman en Per Saldo werken aan een gedragscode.

In de brief van 21 oktober waarin Cohen minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) vraagt om steun voor zijn verstoringsactie, sluit hij zich daarbij aan. Een nadeel is dat dit meer bureaucratie oplevert. Het ministerie van VWS was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

In dezelfde brief pleit Cohen ook voor aanvullende mogelijkheden om te kunnen ingrijpen bij situaties als met de zedendelinquent. Cohen wil ook dat de rechter dit soort daders niet alleen een straf oplegt, maar ook verbiedt om ooit nog te werken met kinderen. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zei vanmorgen dat nog wordt gewerkt aan een antwoord. Wat daar ook uitkomt, in de zorgsector bestaat veel waardering voor Cohen. Van Doorne van Agis: „Geweldig dat hij zo zijn nek uitsteekt voor zo’n kwetsbare groep.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Zedendelinquent

In het artikel Alarm als zedendelinquent kinderen wil helpen (5 november, pagina 3) staat over de man die hinderlijk wordt gevolgd door de politie: „De man had ook een parkeerboete openstaan en die is geïnd door hem op straat staande te houden.” Dat is niet juist. De Amsterdamse politie heeft dit nog niet gedaan, maar overweegt dit.

    • Karel Berkhout