Zonder bachelor geen master

Studenten kunnen vanaf 2010 niet zonder bachelordiploma beginnen aan hun masteropleiding. Het kabinet is akkoord gegaan met de beleidsnotitie ‘Naar een volwassen bachelor-master-structuur’ van minister Plasterk (Onderwijs, PvdA). In de praktijk betekent dit een zogenoemde ‘harde knip’ tussen de beide fasen van de studie; een meestal driejarige bachelor en een één- of tweejarige master.

De Vereniging van Universiteiten VSNU noemt de aanpassing een stap in de goede richting. In de praktijk kiezen al veel universiteiten voor afschaffing van de ‘zachte knip’, aldus de VSNU. De aanpassingen van Plasterk vergemakkelijken internationale samenwerking op het gebied van de masteropleidingen, stelt de VSNU vast.

Studentenorganisatie ISO is minder positief. „Wij zijn niet tegen”, zegt Hidde Terpoorten, sinds vorige week ISO-voorzitter. „Maar het is onnodig rigide om studenten, wanneer ze nog maar enkele studiepunten moeten halen, een heel jaar over te laten doen.” De studentenorganisatie pleit, in navolging van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, voor een ‘halfzachte’ knip, die studenten die nog een „klein aantal” punten moeten halen in staat stelt om wél met de masterfase te beginnen.

Met de verandering van de bachelor-masterstructuur wordt meer gewicht gegeven aan de overgang tussen beide fasen. Plasterk heeft zich al eerder druk gemaakt over de „vanzelfsprekende” doorstroming van bachelor naar master.

De discussie over het bachelor-masterstelsel speelt al sinds invoering ervan in 2002, toen het Nederlandse onderwijs dit van oorsprong Angelsaksische systeem overnam. Inmiddels is dit onderwijsstelsel internationaal ingevoerd.