Tekst over 'Fitna' toch aangepast

De stichting Dag van het Respect past het lesmateriaal voor basisscholieren aan waarin PVV-leider Geert Wilders in één adem met Adolf Hitler wordt genoemd. „Ongelooflijk stom, ik sla mezelf voor mijn kop”, zegt directrice Corinne Bierman van de stichting over de passage over Wilders en Hitler.

Gisteren ontstond ophef over lesmateriaal dat in aanloop naar de ‘Dag van Respect’ op 13 november was verspreid onder tweeduizend scholen, met daarin de zin: „De film Fitna van Geert Wilders of het boek Mein Kampf van Adolf Hitler zijn gebaseerd op eenzijdige denkbeelden.” Kamerlid Martin Bosma (PVV) reageerde woedend. „Het is schandalig dat kinderen van tien jaar oud worden opgezet tegen één politicus.” Volgens Bosma wekt het lesmateriaal de indruk dat zijn partij racistisch zou zijn. Hij eiste dat de stichting Dag van Respect het boek aanpast.

In eerste instantie was de stichting dit niet van plan. Geen basisschool had immers geklaagd. Maar na enige bedenktijd heeft de stichting alsnog besloten om het verzoek van de PVV te honoreren: pagina tien, waarop de zinsnede stond, wordt veranderd.

„Ik ben hier erg blij mee”, zegt Bosma, die gisteren nog aankondigde om minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) aan de tand te voelen over het voorval. Is daar nu nog reden voor? „Dat moet ik even bekijken, want dit overvalt me een beetje.” Bosma wil eerst weten wat de stichting precies heeft veranderd aan de tekst. „Ik blijf uiterst achterdochtig tegenover deze club.”