'Subsidie tegen de verdroging nog hard nodig'

Een brede coalitie van natuurbeheerders verzet zich tegen het voornemen van minister Verburg (Natuur, CDA) om een succesvolle subsidie te beëindigen tegen verdroging, verzuring en vermesting van natuurgebieden.

Zij doen vandaag hun beklag op een symposium over de regeling in Ede. De minister wil volgend jaar de zogenoemde regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) ‘uitfaseren’ om deze vanaf 2010 volledig te stoppen.

Verburg wil een deel van het geld, acht miljoen euro per jaar, gebruiken om reguliere vergoedingen voor natuurbeheer te verhogen, en ook wil zij de Europees beschermde natuurgebieden, Natura 2000, meer aandacht geven dan andere natuurterreinen.

Grote organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen zijn verontwaardigd. Ze roepen de Tweede Kamer op het voornemen uit de begroting ongedaan te maken. „Dit onzalige plan moet van tafel”, zegt ecoloog André Jansen van de Unie van Bosgroepen. Ook de Federatie Particulier Grondbezit en het Samenwerkingsverband Nationale Parken protesteren.

De regeling werd in 1989 in het leven geroepen om de kwaliteit van natuurgebieden te verbeteren. Die is vaak matig als gevolg van lage waterstanden ten behoeve van boeren in de omgeving, vervuilende stoffen in lucht, en het jarenlange gebruik van kunstmest in de bodem. Met de verzuring en de vermesting gaat het inmiddels beter, maar vooral aan de verdroging van natuurgebieden is nog lang geen einde gekomen. „Oude schoenen worden weggegooid terwijl er geen geld is om nieuwe te kopen”, aldus het pleidooi van de organisaties.

De terreinbeheerders wijzen erop dat de regeling al jaren een „groot succes” is. André Jansen: „Voor heel weinig geld zijn er belangrijke resultaten geboekt. Voor slechts acht miljoen euro hebben we alleen al honderdtwintig planten die uit Nederland waren verdwenen, kunnen doen terugkeren.”

De oorzaak van het succes is volgens de terreinbeheerders vooral dat steeds onderzoek wordt verricht naar de specifieke omstandigheden van een natuurterrein. Dit zogenoemde OBN-onderzoek (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) maakt de kans op mislukken van een maatregelen klein. Bovendien komt door de regeling vaak Europees geld los.

Minister Verburg laat weten dat het „niet gemakkelijk” is om een succesvolle regeling stop te zetten. Maar er liggen nog wel budgetten bij de provincies tegen verdroging en vermesting, aldus een woordvoerder.

    • Arjen Schreuder