Spanje steunt werkloze huiseigenaren

Werkloze Spanjaarden met een hypotheek krijgen de mogelijkheid om hun maandelijkse last van rente en aflossing voor de helft voor zich uit te schuiven. Dat maakt deel uit van een pakket steunmaatregelen.

De plannen die de socialistische premier José Luis Rodríguez Zapatero gisteren aankondigde zijn bedoeld als lastenverlichting voor het groeiend leger werklozen dat in problemen komt door hun hoge woonlasten.

De maatregel, voor zover bekend de eerste in zijn soort in de Europese Unie, betekent een uitstel van betaling van de helft van de maandelijkse aflossing en rente van een hypotheek. Werklozen kunnen dit bedrag, met een maximum van 500 euro, twee jaar lang voor zich uitschuiven. Begin 2011 moeten de uitgestelde bedragen alsnog worden afgelost, verspreid over de resttijd van de hypotheek.

Spaanse hypotheken drukken zwaar op de huishoudbudgetten door de ongunstige hypotheekvorm die in Spanje wordt gehanteerd. Hypotheken waarbij alleen de rente wordt afgelost bestaan niet. De rente is bovendien niet vast, maar variabel en gekoppeld aan de Euribor. Dat laatste heeft de afgelopen jaren tot forse stijging van de rentelast geleid.

De steun kost de overheid in eerste instantie niets, omdat het een uitstel van betaling betreft waar de betrokkenen alsnog op een later tijdstip voor opdraaien. Wel geeft de staat een kredietgarantie aan de betrokken banken voor het uitgestelde bedrag. Het besluit om de lasten te verlichten is genomen in overleg met de betrokken banken. Die steunen het plan, omdat het de sterke stijging van het aantal dubieuze debiteuren tegengaat.

De maatregel betreft zowel de werkloosheid als de huizenmarkt, de twee grootste zorgen van de Spaanse economie. Gisteren werd bekend dat het aantal werklozen in Spanje afgelopen maand is gestegen met 193.000 tot 2,8 miljoen, ongeveer 12 procent van de actieve beroepsbevolking. In een jaar tijd kreeg het land er 770.000 werklozen bij.

Hoewel de Spaanse economie op alle fronten kampt met een terugval, komen de klappen vooral hard aan in de bouwsector. De huizenmarkt, de afgelopen vijftien jaar een drijvende kracht achter de Spaanse groeicijfers, is vrijwel tot stilstand gekomen. Veel ontwikkelaars en constructiebedrijven kunnen hun schulden niet goed herfinancieren. Huizenprijzen zijn begonnen te dalen, en men vreest dat de echt grote daling nog moet beginnen.

    • Steven Adolf