Publicist krijgt wettelijk recht op bescherming bron

Den Haag, 4 nov. Journalisten krijgen een wettelijk erkend recht op bronbescherming. Minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) publiceert hierover vandaag het wetsvoorstel Bronbescherming in strafzaken. Journalisten, maar ook publicisten, mogen weigeren bij de strafrechter een getuigenverklaring af te leggen. Als eis geldt dat zij zich bezighouden met ”beroepsmatige berichtgeving of daarop gerichte informatievergaring dan wel van berichtgeving in het kader van deelname aan het publieke debat”. Het kabinet maakt daarmee dus geen onderscheid tussen beroepsjournalisten en anderen die, bijvoorbeeld op internet, op eigen titel publiceren. Op bronbescherming kan de rechter een uitzondering maken als er een ander belang is dat zwaarder weegt. Een bron mag niet worden beschermd als er bijvoorbeeld een zwaar delict kan worden opgehelderd, zoals een gijzeling. Volgens de minister laat het Europese mensenrechtenverdrag ook een beperking van bronbescherming toe als ”strafbare feiten en wanordelijkheden” voorkomen kunnen worden. Of inbreuk op de ”territoriale integriteit of openbare veiligheid, de bescherming van gezondheid en de goede zeden, alsmede de nationale veiligheid”.