Obama's en McCains campagnebeloftes:

MANASSAS, VA - NOVEMBER 3: Democratic presidential candidate Barack Obama speaks during a rally at the Prince William County Fairgrounds November 3, 2008 in Manassas, Virginia. Obama attended the outdoor rally the night before tomorrow's general election. Brendan Smialowski/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == AFP

Economie

Een pakket van 175 miljard dollar aan overheidsinvesteringen, onder meer in infrastructuur, en belastingkortingen om de economie en koopkracht een te prikkel geven.

Belastingen en uitgaven

Belastingverlagingen van Bush behouden, maar alleen voor wie minder dan 250.000 dollar verdient. Extra verlagingen voor huiseigenaren zonder aftrekposten, voor startende boeren en op spaargelden, studiekosten. Verhoging van de belastingen op vermogenswinst en winstuitkering. Extra inkomsten gebruiken voor maatschappelijke investeringen.

Immigratie

Migranten zonder juiste papieren uitzicht bieden op een verblijfvergunning als ze Engels leren en boetes betalen. Bedrijven die illegalen inhuren zwaarder straffen.

Oorlogen

Elke maand één of twee gevechtsbrigades uit Irak halen teneinde er na zestien maanden alleen nog een kleine macht te hebben. Extra manschappen naar Afghanistan.

Ethische, sociale kwesties

Voor abortus. Voor de doodstraf. Voor stamcelonderzoek. Tegen het homohuwelijk, maar ook tegen federale wetgeving die het verbiedt in afzonderlijke staten. Voor meer wapenwetgeving.

Ziektekostenverzekering

Streven naar verzekering voor iedereen. Verzekeraars mogen geen cliënten weigeren. Grotere bedrijven worden verplicht hun werknemers te verzekeren of een ziektekostenpremie te betalen. Meer steun aan ouderen en kinderen.

Economie

Een fonds van 300 miljard dollar, deels uit het bestaande reddingsplan van voor banken, om de hypotheken over te nemen van in problemen geraakte huiseigenaren.

Belastingen en uitgaven

Belastingverlagingen van Bush voortzetten, voor iedereen. Verlaging van de omzetbelasting voor bedrijven van 35 naar 25 procent. In 2013 een begrotingsevenwicht bereiken door de overheidsuitgaven voor komend jaar te bevriezen en vervolgens jaarlijks honderd miljard dollar te bezuinigen op niet nader genoemde kostenposten.

Immigratie

Een omvangrijk hervorming van de migratiewetgeving, inclusief legaliseren van illegalen, in te voeren als de grensstaten zeggen dat hun grenzen goed beveiligd zijn.

Oorlogen

Tegen een vooraf vastgelegd tijdsschema voor terugtrekking uit Irak, maar in 2013 waarschijnlijk grootste deel leger weg. Meer manschappen naar Afghanistan.

Ethische, sociale kwesties

Tegen abortus, behalve na verkrachting of incest. Voor uitbreiding doodstraf. Voor stamcelonderzoek. Tegen homohuwelijk, maar ook tegen federaal verbod erop. Tegen meer wapencontrole.

Ziektekostenverzekering

Een belastingteruggave van 5.000 dollar per gezin of 2.500 dollar per alleenstaande voor ziektekostenverzekering. Dit bedrag vervangt (deels) bijdrages van werkgevers en de overheid aan ziektekosten.

(bron: New York Times, Reuters,AP)