Natuurclubs in verzet tegen plan Verburg

Ede. Een brede coalitie van natuurbeheerders verzet zich tegen het voornemen van minister Verburg (Natuur, CDA) om een ”succesvolle” subsidie te beëindigen tegen verdroging, verzuring en vermesting van natuurgebieden. De minister wil volgend jaar de zogenoemde regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) `uitfaseren` om deze vanaf 2010 volledig te stoppen. Verburg wil een deel van het geld, acht miljoen euro per jaar, gebruiken om reguliere vergoedingen voor natuurbeheer te verhogen, en ook wil zij de Europees beschermde natuurgebieden, Natura 2000, meer aandacht geven dan andere natuurterreinen. Grote organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn verontwaardigd en doen vandaag hun beklag op een symposium in Ede. Ze roepen de Tweede Kamer op het voornemen uit de begroting ongedaan te maken. De regeling werd in het leven geroepen om de kwaliteit van natuurgebieden te verbeteren. Die is vaak matig als gevolg van lage waterstanden ten behoeve van boeren in de omgeving, vervuilende stoffen in lucht, en het jarenlange gebruik van kunstmest in de bodem. Met de verzuring en de vermesting gaat het inmiddels beter, maar vooral aan de verdroging van natuurgebieden is nog lang geen einde gekomen. Ecoloog André Jansen: ”Voor weinig geld zijn er belangrijke resultaten geboekt. Voor slechts acht miljoen euro hebben alleen al 120 planten die uit Nederland waren verdwenen, kunnen doen terugkeren.”

    • Arjen Schreuder