Jurering leidt weer tot crisis in dressuur

Paardensportfederatie FEI eiste gisteren het vertrek van de dressuurcommissie wegens haar inflexibele opstelling. Voorzitter Withages komt in actie.

De internationale paardensportorganisatie FEI heeft gisteren het terugtreden geëist van de voltallige dressuurcommissie. De commissie wordt onder meer een gebrek aan flexibiliteit verweten. Zij zou geïsoleerd opereren en de belangen van de dressuurwereld uit het oog hebben verloren. „Nonsens”, reageert Mariëtte Withages per telefoon vanuit het Belgische Schoten. De commissievoorzitter laat weten dat zij een advocaat heeft aangetrokken om het „onrechtvaardige besluit” aan te vechten.

Werd u overvallen door het besluit?

„Nee. Ik ken de toon die in de brief wordt gebezigd. Wij wisten dat we als dressuurcommissie niet in een goed blaadje staan bij de FEI. Om de simpele reden dat wij de reglementen naleven. Kennelijk wordt dat als een ‘gebrek aan flexibiliteit’ geïnterpreteerd.”

FEI-voorzitter Haya beschuldigt de dressuurcommissie van partijdigheid bij de Olympische Spelen in Peking. Enig idee waar zij op doelt?

„Geen idee. Op de jurering is weinig aan te merken. De FEI heeft de verschillende wedstrijden met elkaar vergeleken en daaruit blijkt dat de jurering heel aardig is verlopen. Dus waarom zo veel weken later dit commentaar?”

Vanuit Nederlandse hoek was er kritiek op het feit dat u de Duitser Gotthilf Riexinger naar voren schoof als juryvoorzitter in Peking.

„Ach ja. Als het een Nederlander was geweest, had er geen haan naar gekraaid. Alleen de Nederlandse pers klaagde tijdens de Olympische Spelen over de benoeming van Riexinger. Maar bewijst de gouden medaille van Van Grunsven niet juíst dat de jurering onpartijdig was?”

In het paardensportmagazine ‘De Hoefslag’ beklaagde u zich onlangs over de manier waarop de Nederlandse bondstrainer Sjef Janssen de olympische juryleden bejegende. Zijn uithalen zouden ‘niet van respect getuigen’.

„Ik sta nog steeds achter die uitspraak. Janssen is een kundige trainer. Maar hij heeft tijdens de Spelen veel druk op de juryleden uitgeoefend. Ik begrijp dat hij zenuwachtig was, medailles wilde winnen en zijn vrouw [amazone Anky van Grunsven, red] wilde beschermen. Maar zijn opstelling getuigt van weinig respect. Dat wij ons beklag in een paardenmagazine hebben gedaan, was achteraf misschien niet zo wijs. Maar als voorzitter van het dressuurcomité sta ik nog steeds achter de inhoud van het artikel.”

U zou de modernisering van het jurysysteem in de weg staan.

„Het systeem is niet perfect. Maar tot op heden heeft zich geen beter systeem aangediend. We hebben van alles uitgeprobeerd, zoals het wegstrepen van de hoogste en laagste punten. Maar dat bleek weinig succesvol. Belangrijker is dat juryleden goede én slechte optredens op waarde durven schatten. En naar mijn overtuiging is dat in Peking ook gebeurd.”

FEI-voorzitter Haya betwijfelt of paardensport deel moet blijven uitmaken van het olympische programma. Eerlijke jurering is volgens haar een issue waar het Internationaal Olympisch Comité zich serieus zorgen over maakt.

„Voor dat soort zaken verwijs ik u naar mijn advocaat.”

    • Danielle Pinedo