Bos wijst spaarvoorstel af

Minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) wil geen discussie over de spaargaranties. Bos reageerde op het voorstel van Nederlandse banken om een einde te maken aan het garantiestelsel. De minister vindt dat „een heel slecht idee”, zei hij tegen het persbureau ANP in Brussel waar hij vandaag een beraad van EU-ministers van Financiën bijwoont.

„Spaarders hebben juist nu behoefte aan zekerheid”, zei Bos, „het is het slechtst mogelijke moment om deze regeling ter discussie te stellen.”

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) drong er vorige week in een brief op aan dat het garantiestelsel wordt herzien en dat het omslagprincipe per direct buiten werking wordt gesteld. Het huidige depositogarantiestelsel voorziet erin dat spaarsaldi tot 100.000 euro gegarandeerd zijn als een bank failliet gaat. De kosten van deze garantie worden gedragen door andere banken, naar rato van hun marktaandeel op de spaarmarkt. De vergoeding werd vorige maand door Bos opgehoogd van maximaal 38.000 euro naar 100.000 euro. Rabobank-topman Bert Heemskerk pleitte gisteren in Het Financieele Dagblad dat het garantiestelsel wordt opgezegd en vervangen door een soort verzekeringsstelsel waar spaarders tegen een bepaalde premie hun tegoeden kunnen verzekeren.

In een interview met diezelfde krant stelde ING-topman Michel Tilmant vandaag overigens geen enkele noodzaak te zien om het garantiestelsel voor spaarders op te heffen.

Bos zei vanmorgen dat banken zich moeten realiseren dat de overheid hen heeft gered toen ze in nood zaten, en dat ze niet zo veel te eisen hebben. Praten over aanpassingen kan, maar niet nu. „Dat kan op termijn, na de crisis.” Bos zou graag zien dat er wijzigingen worden doorgevoerd in de sector, zo viel op te maken uit zijn opmerkingen tegen internationale media. „De beloningen bij financiële instituten zijn veel te veel gericht op de korte termijn.” Volgens Bos heeft de markt laten zien dat die zichzelf niet kan reguleren. We kunnen bijvoorbeeld de lonen ter goedkeuring voorleggen aan de toezichthouder, aldus Bos.