Bestuur Barclays moet bonus opgeven

De top van de Britse bank Barclays is onder vuur komen te liggen, omdat die duur kapitaal uit het Midden-Oosten heeft verkozen boven geld van de Britse regering.

Topman John Varley heeft gezegd dat Barclays behoefte had aan „flexibiliteit” ten aanzien van de operationele strategie – met andere woorden, dat de bank liever geen overheidsbemoeienis wilde op het gebied van investeringsbeslissingen, kredietverlening en dividenduitkeringen.

Critici vermoeden echter dat de gewenste ‘flexibiliteit’ vooral betrekking heeft op het behoud van de bonussen voor bestuursleden, waaronder Varley zelf en Bob Diamond, die leiding geeft aan de zakenbank Barcap.

Vorig jaar incasseerden de vijf uitvoerende bestuurders gezamenlijk 30 miljoen pond (37 miljoen euro). Diamond nam tweederde daarvan voor zijn rekening – exclusief nog eens 15 miljoen pond, die hij kreeg op grond van een beloningsplan met een looptijd van drie jaar.

Het bedrag omvat evenmin de uitkeringen voor goedbetaalde bankiers die niet in het bestuur zitten, zoals Roger Jenkins, die naar verluidt zelfs meer dan Diamond verdient en een van de voornaamste betrokkenen was bij de onderhandelingen over de overeenkomst van 5,8 miljard pond met Abu Dhabi en Qatar.

Als Barclays Brits belastinggeld had aanvaard, zouden deze uitkeringen waarschijnlijk niet overeind zijn gebleven. Het is waar dat Barclays de crisis beter heeft doorstaan dan veel van zijn branchegenoten, maar er is niettemin enorm veel aandeelhouderswaarde vernietigd.

Deutsche Bank, dat qua bedrijfsmodel en balans op Barclays lijkt, heeft een soortgelijk lot getroffen. Bij wijze van slimme pr-stunt heeft het tienkoppige uitvoerende bestuur van Deutsche Bank – onder wie de twee topfunctionarissen van de zakenbank – de bonussen voor dit jaar laten schieten. In 2007 namen de directieleden nog 120 miljoen euro mee naar huis.

Varley heeft dit weekend gezegd te verwachten geen bonus te zullen ontvangen, maar hij heeft er ook geen geweigerd. De andere bestuursleden hullen zich in stilzwijgen. President-commissaris Marcus Agius houdt staande dat het uitkeren van bonussen „niets van doen had” met het besluit een kapitaalinjectie door de Britse autoriteiten af te wijzen. De critici van deze handelwijze zou makkelijker de mond kunnen worden gesnoerd met iets wat dwingender is dan louter een paar woorden.

Jeffrey Goldfarb

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Jeffrey Goldfarb