Bedrijven bezuinigen door crisis

Nederlandse bedrijven zijn massaal gaan bezuinigen als reactie op de kredietcrisis en de dreigende economische recessie. Dat blijkt uit een enquête van adviesbureau KPMG onder een dwarsdoorsnede van het bedrijfsleven.

Van de ondervraagde bedrijven gaf 90 procent aan bezuinigingen door te voeren. Een kwart hanteert alleen de ‘kaasschaaf’, de rest grijpt harder in. Bij één op de vijf bedrijven is sprake van „harde saneringsmaatregelen”, aldus KPMG. Tweederde van de bedrijven noemt de kredietcrisis als directe aanleiding voor de bezuinigingen, maar slechts 6 procent geeft aan ook problemen te hebben met het verkrijgen van leningen. Door te snijden in de kosten lopen bedrijven vooral vooruit op de verwachte economische neergang. Gisteren meldde Brussel dat de economische groei in de EU vrijwel is stilgevallen.

Economie eurozone: pagina 11