SP wil steun aan pensioenfondsen

DEN HAAG. De SP wil dat het kabinet maatregelen neemt om de koopkracht van gepensioneerden te garanderen. Door de kredietcrisis zijn de reserves van de pensioenfondsen lager geworden, zodat de fondsen volgend jaar de pensioenen mogelijk niet mee laten stijgen met de lonen en prijzen. SP-fractieleider Agnes Kant pleit ervoor dat het kabinet tijdelijk een lening verstrekt aan de pensioenfondsen waarmee ze hun reserves kunnen aanvullen.