Moskou bemiddelt in kwestie Nagorny-Karabach

Onder leiding van de Russische president Dmitri Medvedev hebben Armenië en Azerbajdzjan gisteren in Moskou beloofd intensiever te zullen werken aan een oplossing voor hun conflict over Nagorny-Karabach. De presidenten Serge Sarkisian (Armenië) en Ilham Alijev (Azerbajdzjan) ondertekenden daartoe een gezamenlijke verklaring.

Het is voor het eerst in vijftien jaar dat de twee landen een officieel document tekenen over Nagorny-Karabach. Sinds een staakt-het-vuren uit 1994 bezetten Armeense troepen deze Armeense enclave in Azerbajdzjan, plus zeven districten erbuiten, die ze tijdens een zesjarige oorlog op de Azeri hadden veroverd. Bij die oorlog vielen circa 30.000 doden. Naar schatting 800.000 Azeri werden verdreven. Sinds het staakt-het-vuren heeft sporadisch geweld plaats.

Internationaal overleg heeft tot nu toe niet geleid tot een akkoord tussen de landen, gelegen in de Kaukasus, ten zuiden van Georgië. Tijdens een bezoek vorige maand aan Armenië drong Medvedev aan op nieuwe onderhandelingen, onder leiding van Rusland. Moskou heeft eerder gezegd dat de oorlog in Georgië de noodzaak heeft onderstreept van vreedzame oplossingen voor de diverse ‘bevroren conflicten’ op de Kaukasus.

In een gezamenlijke verklaring beloofden Sarkisian en Alijev gisteren „verder te werken aan een politieke oplossing voor Nagorny-Karabach”. Er zullen „gesprekken worden gevoerd op hoog niveau”.

Beide presidenten hebben hun ministers van Buitenlandse Zaken de opdracht gegeven om de gesprekken te hervatten binnen het kader van de Minsk-Groep, het internationaal overleg dat door de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) in het leven werd geroepen om te bemiddelen in het conflict. Ook Rusland maakt deel uit van de Minks-Groep.

In 2001 was er korte tijd zicht op een vredesakkoord. De toenmalige Armeense president Robert Kotsjarian en de Azeri president Geidar Alijev voerden toen diverse gesprekken. Die liepen echter op niets uit. (AP, BBC, Reuters)

Interview met Kaukasusexpert op nrc.nl/buitenland