`Licht gehandicapte dakloos door scherpere regels`

Amersfoort, 3 nov. Door verscherpte regels dreigen duizenden mensen met een lichte handicap met ingang van 1 januari geen zorg meer te krijgen. Dat stelt de Federatie Opvang vandaag in een brief aan staatssecretaris Bussemaker (VWS, PvdA). Onder de nieuwe regels zullen mensen met een psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die niet zelfstandig kunnen wonen, niet meer in aanmerking komen voor begeleiding uit de AWBZ, schrijft de Federatie. De organisatie vreest dat daklozen, verslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld op straat terechtkomen. Ook zal de politie in situaties van ernstig huiselijk geweld geen vrouwen meer kunnen onderbrengen in de crisisopvang. Bussemaker wil dat alleen mensen met een matige of ernstige handicap van de AWBZ gebruikmaken, die bedoeld is voor langdurig, onverzekerbare zorg.