'Lagere bonus afdwingen'

Als banken hun beloningssystemen niet uit zichzelf veranderen, moeten overheden dat afdwingen. Desnoods moeten bonussen met terugwerkende kracht worden herroepen. Dit schrijven premier Balkenende (CDA) en minister van Financiën Bos (PvdA) in een ingezonden brief aan Europese kranten. Vandaag staat de brief in de Duitse editie van de Financial Times.

„Bonussen en optieregelingen bij financiële instanties zijn te veel gericht op winstbejag op de korte termijn en te weinig op het bredere publieke belang en stabiliteit op de lange termijn”, aldus de bewindslieden. Het beloningssysteem moet onderdeel worden van het toezicht op banken. Als dit onvoldoende blijkt om banken tot terughoudendheid te bewegen, valt te overwegen bonussen terug te vorderen, schrijven ze.

Balkenende en Bos pleiten ook voor versterking van het internationale toezicht op financiële instellingen. De kloof tussen nationaal toezicht en internationaal opererende banken en verzekeraars moet worden gedicht. De crisis heeft aangetoond dat het Europese toezicht te versnipperd is. „Het is zaak dat Europa nu snel koers zet naar een geïntegreerd Europees stelsel van zorgvuldig toezicht en crisismanagement.”

Bos en Balkenende verwijzen naar het standpunt van de Britse premier Brown om het internationale toezicht te intensiveren. Groot-Brittannië staat – wegens de positie van de Londense City – gereserveerd tegenover centralisatie van Europees toezicht, zoals EU-voorzitter Frankrijk voorstelt.

Lees de ingezonden briefop nrc.nl/crisisdebat