Hoeveel megabyte past er in een menselijk brein?

Twee vragen over het lijf: Gideon Lansbergen uit Rotterdam wil weten hoeveel geheugencapaciteit zijn brein heeft. En Nick Froon uit Utrecht vraagt hoeveel optische zoom zijn ogen hebben, vergeleken met een digitale camera.

„Het is onmogelijk de hersenen te vergelijken met een computer”, zegt neurobioloog Dick Swaab. Het brein bestaat uit miljarden losse neuronen die onderling met elkaar zijn verbonden. Computers slaan hun informatie op een compleet andere manier op; door middel van het binaire stelsel, in enen en nullen.

Swaab: „De hersenen zijn vooral goed in het omgaan met beelden. Een computer is goed in rekenen, maar slaat een beeld op als één bestand. Terwijl ons brein het beeld uiteen rafelt in gezichten, kleuren en richtingen. Dat wordt op verschillende plekken in de hersenen bewaard.”

Hoogleraar mens-computer interactie Alan Dix van de Lancaster University heeft berekend dat er 500 terabyte in een menselijke hersenpan zou passen, als je de opslagmogelijkheid van al die miljarden neuronenverbindingen bij elkaar optelt. Een terabyte is duizend gigabyte, een gigabyte is duizend megabyte. Ter vergelijking, schrijft Dix: de bijbel past in 4,5 megabyte.

Dix vindt ook dat hersenen niet met computers te vergelijken zijn. Maar er zijn ‘transhumanisten’ die denken dat het menselijk brein wel kan worden verbeterd met technische middelen, zoals chips en camera’s. Sommigen denken zelfs dat het mogelijk wordt om het brein direct aan te sluiten op een computer, zodat we in een virtuele wereld kunnen leven. Zoiets als in The Matrix.

En nu het toch over fictie gaat: Lee Majors, de hoofdpersoon van de stokoude tv-serie De Man van Zes Miljoen had wel een oog dat inzoomde. Het normale menselijke oog kan alleen scherpstellen. En onlangs was nog een Bionic Woman op tv, ook zij had een ingebouwd zoom-oog. Maar wegens gebrek aan kijkers hield ze het na één seizoen voor gezien.

Marc Hijink

    • Marc Hijink