Harde aanpak fraude vastgoedsector

Notarissen moeten voortaan politie, justitie en de Belastingdienst inzage geven in hun dossiers. Deze inperking van hun verschoningsrecht is een van de maatregelen die minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gisteren aankondigde om fraude en criminaliteit in de vastgoedsector tegen te gaan.

Notarissen krijgen voortaan bericht van het Kadaster als bij de verkoop van een pand sprake is van ongebruikelijke prijsstijgingen. Ook krijgen ze voortaan toegang tot het register waarin de WOZ-waarden van woningen is vastgelegd. Daarnaast moeten ook makelaars en taxateurs meer inzicht geven in hun werkwijze.

Volgens het kabinet spelen juridische en financiële dienstverleners een belangrijke rol bij het voorkomen van fraude en witwassen van crimineel geld met vastgoedtransacties. De vastgoedsector is volgens het kabinet aantrekkelijk voor misbruik door de omvang – ruim 1.000 miljard euro vermogen – en het gebrek aan transparantie en de lage pakkans.

Eind 2007 werden er tientallen verdachten opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met vastgoed. Het onderzoek draait om aan- en verkopen van vastgoed door Philips Pensioenfonds en Bouwfonds. Justitie verdenkt een groot aantal personen van het vormen van een criminele organisatie die zich bezighield met belastingfraude, valsheid in geschrifte, omkoping en oplichting. Vastgoed van het Philips Pensioenfonds en het voormalige Bouwfonds werd te goedkoop gekocht en te duur verkocht. De verschillen werden volgens het OM onderling verdeeld door de verdachten. In totaal zouden er miljoenen zijn verdeeld bij projecten in heel Nederland. Dit onderzoek loopt nog steeds.

Dit soort zaken wil het kabinet ook voorkomen door een betere samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie. Daarvoor wordt een Vastgoed Intelligence Center (VIC) opgericht. Ook krijgen het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) en de FIOD meer personeel. De FIOD moet zo meer onderzoek kunnen doen naar het witwassen van crimineel geld met vastgoedtransacties.