Grote lobby voor ingrijpen op woningmarkt

Red de woningmarkt. Dat is de boodschap van de belangenverenigingen van huiseigenaren, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Minister Vogelaar (Wonen, PvdA) zegt snel met een plan te komen.

De woningmarkt is afgekoeld. Huizenprijzen zijn het afgelopen kwartaal, voor het eerst sinds 1990, licht gedaald. Het aantal transacties loopt ook hard terug. Steeds meer consumenten durven met het oog op een recessie momenteel geen huis te kopen. Banken zijn terughoudender met de hoogte van hypotheken en het financieren van nieuwbouwprojecten. De kredietcrisis belemmert de doorstroming op de woningmarkt, zeggen de belangenverenigingen. En daar moet snel ingegrepen worden, stellen ze.

Neprom – de belangenvereniging van projectontwikkelaars – en Aedes (vereniging van woningbouwcorporaties) vinden dat de staat garant moet staan voor leningen van banken aan projectontwikkelaars. „De vraag naar 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar blijft bestaan”, zegt Jan Fokkema, directeur van Neprom. „Die projecten mogen niet falen omdat banken niet durven te financieren.”

De Vereniging Eigen Huis wil een verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 3 procent. In een neergaande markt kan deze belasting niet snel worden terugverdiend via een stijgende huizenprijs, denkt de VEH. Ook moet de bovengrens van de Nationale Hypotheekgarantie worden opgetrokken van 260.000 euro naar 350.000 euro. Dit moet het aantrekkelijker maken voor banken om hypotheken te verstrekken. Banken krijgen dan bij meer woningen het verstrekte bedrag terug als het huis met verlies wordt verkocht.

Minister Vogelaar bestudeert de voorstellen en komt binnenkort met maatregelen.

Zaterdag pleitte bestuursvoorzitter Heemskerk van de Rabobank in de Volkskrant voor een verplichte verzekering voor een daling van huizenprijzen. Maar deze proefballon kreeg weinig politieke steun.