Functionaris voor veiligheid bussen

De politie stelt een commissaris aan die de veiligheid in bussen van particuliere vervoerbedrijven in het openbaar vervoer moet vergroten. De functionaris zal zich vooral richten op verbetering van de samenwerking tussen politie en busbedrijven.

Dat hebben de Raad van Hoofdcommissarissen en de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland zondag bekendgemaakt.

Wie de functie gaat bekleden, is nog onbekend. De Raad van Hoofdcommissarissen verwacht dat de sollicitatieprocedure snel is afgerond zodat de functionaris „binnen enkele weken aan de slag kan”, aldus een woordvoerder van de raad.

De speciale contactpersoon moet de informatie-uitwisseling vergemakkelijken en de aangifteverwerking verbeteren. Volgens de Raad van Hoofdcommissarissen kan vooral bij de verwerking van aangiftes winst worden geboekt. „Het duurt vaak te lang voordat een buschauffeur van de politie hoort wat er met zijn aangifte wordt gedaan. De nieuwe commissaris kan van elke regio in hun database de aangifte terugvinden en sneller reageren”, aldus de Raad van Hoofdcommissarissen.

De nieuwe functionaris moet ook uit de databases afleiden welke geweldsincidenten in bussen een trend worden om politieoptreden effectiever en gerichter in te kunnen zetten. Daarnaast moeten werkgevers hun chauffeurs stimuleren om bij alle incidenten aangifte te doen.

Het besluit om een speciale contactpersoon aan te stellen, volgt op het advies van oud-hoofdcommissaris Eric Nordholt die in opdracht van de busbedrijven de agressie in het openbaar vervoer onderzocht. Nordholt kwam tot de conclusie dat politie, justitie en vervoersbedrijven intensiever moeten samenwerken in de vorm van een veiligheidscoördinator.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat financieren het initiatief.