Bedreigde planten terug

Bedreigde plantensoorten blijken verrassend veel voor te komen in heidegebieden, schrale graslanden en veengebieden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de twaalf provinciale landschapsorganisaties, verenigd in De Landschappen.

Het onderzoeksbureau Natuurbalans bezocht sinds vorig jaar honderdvijftig gebieden, alle in bezit van de provinciale landschappen. In die gebieden zijn maatregelen genomen om de natuur te herstellen: de heide werd afgeplagd of gemaaid om de bodem te verarmen, of de grondwaterstand werd verhoogd. In de gebieden vonden de onderzoekers bijna honderdtien bedreigde plantensoorten. Dat is één op de vijf soorten op de Nederlandse Rode Lijst.

Onderzoeker Peter Verbeek van Natuurbalans ziet „absoluut meer plantensoorten dan vroeger”. Het gaat deels om soorten die zeer zeldzaam waren, zoals vetblad, waterlepeltje en moeraswolfsklauw. „De bodem wordt minder zuur”, aldus Verbeek, „want er is minder zure regen.” Ook blijkt afgeplagde heide langdurig voedselarmer te blijven, wat gunstig is voor planten.