Kabinet wil grenzen aan godslastering

Het kabinet wil het verbod op smalende godslastering (artikel 147), dat vrijwel nooit tot vervolgingen leidt, uit het wetboek van strafrecht schrappen. Dat bleek gisteren na afloop van de ministerraad.

In plaats daarvan wordt de anti-discriminatiebepaling van wetsartikel 137 uitgebreid. Dat artikel verbiedt beledigende uitlatingen aan het adres van een groep mensen vanwege bijvoorbeeld haar godsdienst, levensovertuiging, ras of seksuele geaardheid.

Straks moet dat artikel ook bescherming bieden als de belediger niet expliciet een bepaalde groep noemt, staat in de brief die minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gisteren aan de Tweede Kamer stuurde. De bewindsman werkt dit nog uit in een wetsvoorstel. Op artikel 137 staan zwaardere straffen dan op artikel 147.

Over het veelbesproken verbod op godslastering bestaan volgens Hirsch Ballin veel misverstanden. Hij hoopt dat straks duidelijker is waar de „uiterste grenzen” liggen van beledigingen, zodat mensen vreedzaam kunnen samenleven, zonder dat de vrijheid van meningsuiting wordt aangetast.

Pogingen om mensen op basis van artikel 147 te vervolgen bleken keer op keer op niets uit te lopen. Maar tegen het schrappen van het artikel bestond vanuit christelijke fracties grote weerstand omdat daarvan het signaal uit zou kunnen gaan dat het beledigen van een godsdienst toegestaan is. Artikel 147 is een erkenning van de rol die religie speelt in de samenleving, zo zei een woordvoerder van de SGP-fractie deze week nog, terwijl artikel 137 individuen beschermt. Ook coalitiepartner ChristenUnie is teleurgesteld over het besluit.

Vorig jaar wilde het kabinet artikel 147 juist handhaven, maar daarvoor bleek in de Tweede Kamer geen meerderheid. De PvdA maakt zich al tijden hard voor opheffing van het verbod omdat zij vindt dat het gelovigen bevoordeelt boven niet-gelovigen. Daarop besloot Hirsch Ballin te onderzoeken of het godslasteringsartikel kon worden uitgebreid door ook mensen in hun levensovertuiging te beschermen. Hoewel hierover begin dit jaar ‘per ongeluk’ een brief van de minister op de website van zijn ministerie opdook, is dat plan opgegeven.

De SP is blij dat het verbod op godslastering nu wordt geschrapt. „Aan de vreemde situatie dat het beledigen van God zelf strafbaar is, komt gelukkig een einde”, zegt Kamerlid De Wit (SP). Maar, voegt hij daaraan toe, „we moeten oppassen dat we niet te snel de oplossing van onbehoorlijke uitlatingen in het strafrecht gaan zoeken. Straks is een onaardige uitlating over een sekte ook al strafbaar.”